Pályaalkalmassági és foglalkozás-egészségügyi alkalmassági követelmények

Törvényi szabályozás: a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján.

12. § A képzési és kimeneti követelményekben kell meghatározni…

b) a szakma jellegétől függően az iskolai előképzettséget, annak előírását, hogy a szakképzés megkezdéséhez szükséges-e egészségügyi alkalmassági követelmény vagy pályaalkalmassági követelmény teljesítése.

 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatPályaalkalmassági vizsgálat
MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT
Mezőgazdasági technikusszükségesnem szükséges
Gazda – lovászszükségesnem szükséges
KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT
Logisztikai technikus Logisztika és szállítmányozás szakmairányban  nem szükséges  nem szükséges
TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT
Pincér – vendégtéri szakemberszükségesszükséges
Szakácsszükségesszükséges
Turisztikai technikusszükségesszükséges
Vendégtéri szaktechnikusszükségesszükséges

Értelmező rendelkezések:

153. § (1) A szakképző intézménybe csak olyan tanulót lehet felvenni vagy átvenni, aki az általa választott szakmára vonatkozóan a képzési és kimeneti követelményekben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a szakmai vizsgára bocsátásnak.

246. § Szakképzési munkaszerződés azzal a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel köthető, aki a szakmára előírt egészségügyi feltételeknek és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

Egészségügyi alkalmassági követelmények

Kizáró okok ismertetése az alkalmasság orvosi véleményezésénél

SzakmaKizáró okokEgyedi elbírálást igénylő betegségek
Mezőgazdasági technikusGyenge fejlettség és izomerő.
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések.
Krónikus gyomor-bélrendszeri megbetegedések.
Diabetes mellitus.
Idült bőrbetegségek a kézen.
Epilepszia.
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint
Gazda-LovászÁtlagon aluli fejlettség és izomerő
A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések.
Kéz idült bőrbetegségei.
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint  
Logisztikai technikus- Logisztika és szállítmányozás szakmairánybanNincsNincs
SzakácsÁtlagon aluli fejlettség és izomerő
Asztma
Epilepszia
Idült bőrbetegségek  
Ízérzés- és szaglászavar
Vegetatív disztónia
Allergia
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések egyéni elbírálás szerint.
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint
Pincér-vendégtéri szakemberBeszédhiba
Halláscsökkenés
Epilepszia  
Idült bőrbetegségek, arc, kéz torzító elváltozásai
A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések
Allergia
Asztma
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint
Vendégtéri szaktechnikusBeszédhiba
Idült bőrbetegségek, arc, kéz torzító elváltozásai
A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
Allergia
Asztma
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések
Epilepszia
Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint.
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint
Turisztikai technikusBeszédhiba
Arc és kéz torzító elváltozásai
Epilepszia
Végtag rendellenességek
Halláscsökkenés
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint

Pályaalkalmassági követelmények a

TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS ÁGAZATBAN

Szakmai készségTársas kompetenciák
Beszédkészség
Elemi számolási készség
Elemi szintű számítógép-használat
Információforrások kezelése
Olvasott szöveg megértése
Mennyiségérzék  
Együttműködő-készség
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő-képesség
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Motiválhatóság
Nyelvi magabiztosság
Rugalmasság
Visszacsatolási készség
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó-képesség
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Személyes kompetenciákMódszerkompetenciák
Állóképesség, terhelhetőség
Döntésképesség
Elhivatottság
Fejlődőképesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Önfejlesztés
Pontosság
Rátermettség
Szabálykövetés
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Aktív hallgatás
Hatékony kommunikáció
Külső megjelenés
Ízérzékelés
Kézügyesség
Szaglás
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Elemző gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Harmóniára és esztétikára való törekvés
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
Kreativitás
Új ötletek, megoldások kipróbálása

Kőszeg, 2022. április

Rendkívüli felvételi eljárás 2022

Tisztelt Szülők! Kedves Leendő Diákjaink!

2022. május 9. és augusztus 31. között rendkívüli felvételi eljárást írunk ki iskolánk következő képzéseire:

  • gimnázium
  • mezőgazdasági technikus
  • turisztikai technikus
  • vendégtéri szaktechnikus
  • logisztikai technikus
  • szakács
  • pincér
  • lovász

Kérjük, jelentkezzenek elérhetőségeinken ( és 94/562110), szívesen válaszolunk bármilyen kérdésre.

Üdvözlettel: Mesterházy Balázs igazgató

SEGÍTSÉG a szakgimnazisták nyári gyakorlatához

A 11A osztályos szakgimnáziumi tanulóink együttműködési megállapodás alapján teljesíthetik a nyári összefüggő gyakorlatukat, melyhez a következő dokumentumok (a piros szavakra kattintással) segítenek:

Befogadó nyilatkozat (a tanulók nyomtatásban is megkapták)

• Általános kamarai tájékoztató az együttműködési megállapodásról (Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)

• Vas megyei képzőhelylista Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítésben (VMKIK nyilvántartása szerint)

• Vas megyei képzőhelylista Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítésben (VMKIK nyilvántartása szerint)

• Vas megyei képzőhelylista Vendéglátás-szervező szakképesítésben (VMKIK nyilvántartása szerint)

Ideiglenes felvételi jegyzék

Kedves Hozzánk Jelentkező Diákok és Szülők!

Ebben a pdf-dokumentumban hozzuk nyilvánosságra intézményünk 2022/23-as tanévére vonatkozó ideiglenes felvételi rangsorát.

Amennyiben ezek (és egyéb intézmények – legkésőbb március 16-ig nyilvánosságra kerülő – ideiglenes felvételi jegyzékei) alapján módosítani szeretnék a tanulói adatlapon megadott sorrendet, erre van lehetőségük, a felvételi eljárás rendjéből idézzük az Oktatási Hivatal oldaláról:

“A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján a tanulóknak 2022. március 21-22-én lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni. A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet.
A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből, melyet 2022. március 23-ig meg kell küldeni a Hivatalba. A módosító tanulói adatlap előállítását és a Hivatalhoz történő továbbítását szintén a tanuló általános iskolája végzi.”

Kérdés esetén keressenek bennünket hétköznaponként munkaidőben a emailen vagy a 20/8244334-es telefonszámon.

Jó egészséget és békét kívánva, üdvözlettel:

Mesterházy Balázs igazgató

Adománygyűjtés

Több egyeztetés után úgy döntöttünk, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet munkáján keresztül kapcsolódunk be a háború elől menekültek segítésébe.
Ehhez a hétfő reggeli áhítaton kezdjük a gyűjtést – kérünk és biztatunk minden diákot és szülőt, hogy közösen kapcsolódjunk be ebbe a szolgálatba! A QR-kód a MÖS oldalára visz, ahol első kézből lehet tájékozódni a konkrét segítési célokról, és lehet rögtön, biztonságosan adományt is utalni.
Isten vigyázzon a háború sújtotta területen élőkre, az onnan menekülőkre, és az őket segítőkre!

Szülői értekezlet

Tisztelt Szülők!

Éves feladattervünk szerint 2022. március 18-án, pénteken fogadóórát és szülői értekezletet tartunk.

Ezen a napon 14:30-tól várjuk a fogadóórára érkezőket, 16 órától pedig a szülői értekezletekre kerül sor osztályonként.

Kérjük és biztatjuk Önöket a személyes jelenlétre, ill. akadályoztatásuk esetén vegyék fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel.

Alább látják a tanév során érvényben lévő fogadóórákat.

Üdvözlettel:

Mesterházy Balázs

igazgató

FOGADÓÓRÁK

2021/22-es tanév

NÉVA hétB hét
Mesterházy Balázsmegbeszélés szerint
Dr. Mentes Katalinhétfő 1. órahétfő 1. óra
Vincze Anitakedd 3. órakedd 3. óra
Vargáné Krug Ágneskedd 3. órakedd 3. óra
B. Tóth Gáborcsütörtök 11.00-12.00csütörtök 11.00-12.00
Cséryné Kiss Líviakedd 6. órakedd 6. óra
Farkas Zsoltszerda 3. óraszerda 4. óra
Frank-Sziklai Mártahétfő 2. órahétfő 3. óra
Füzi Máriahétfő 2. órahétfő 2. óra
Gecséné Bedőcs Mónikahétfő 2. órapéntek 1. óra
Gergáczné Varga Andreahétfő 1. óraszerda 1. óra
Gombos Ágneshétfő 4. órahétfő 2. óra
Grozner-Takács Zsuzsannahétfő 3. óraszerda 4. óra
Horváthné Várvizi Henriettepéntek 4. órapéntek 4. óra
Illés Péter Gáborhétfő 4. óraszerda 3. óra
Juhász Noémicsütörtök 4. órakedd 4. óra
Kampits Ernőszerda 2. órapéntek 2. óra
Kapyné Aranyos Györgyiszerda 2. órakedd 2. óra
Koltay Árpádcsütörtök 1. óracsütörtök 1. óra
Kuzmiczky Adriennszerda 6. órapéntek 1. óra
Martonné Némethy Mártaszerda 4. órahétfő 1. óra
Dr. Mátrai Istvánkedd 3. órakedd 3. óra
Dr. Mátrainé Tálos Ilonakedd 2. óra 
Molnár Nándorcsütörtök 4. óraszerda 4. óra
Nagyné Kövér Tímeahétfő 0. órahétfő 0. óra
Németh Vivienhétfő 2. óracsütörtök 5. óra
Orbán Andreahétfő 3. óra 
Szabó Margit Gyöngyihétfő 1. órahétfő 1. óra
Szántai Juditkedd 3. órakedd 2. óra
Szakosné Zsigmond Teréziapéntek 4. órakedd 1. óra
Zsóri-Ments Orsolyamegbeszélés szerint

Gazdag Erzsi: Csupa virág a világ

Iskolánk öregdiákja, Gazdag Erzsi születésének 110. és halálának 35. évfordulójára “Csupa virág a világ” címmel vers- és mesemondó, illetve a költőnő műveihez kapcsolódó művészeti versenyt hirdettünk, melynek eredményhirdetésére 2022. 03. 09-én (szerdán) 15 órakor kerül sor iskolánk dísztermében.
Az eredményhirdetésre tisztelettel meghívjuk a díjazott tanulókat, felkészítő tanáraikat, az érintett iskolák igazgatóit és a kedves szülőket.
A zsűri tagjai – Gelencsér Ildikó, Gergáczné Varga Andrea, Juhász Noémi és Trifusz Péter – a fotón látható tanulókat és alkotásokat díjazták. A ragsort a díjátadón hozzuk nyilvánosságra 🙂
Köszönjük a sok-sok nevezést és diákok, valamint felkészítőik munkáját!

Csekonics Nap – feladatlap

2022.02.22-én a Chernel Kálmán Városi Könyvtárban remek hangulatú, színvonalas előadásokban ismertették iskolánk tanárai és diákjai intézményünk lovászképzését, ill. #mindentalovakról.

Csekonics József 265. születésnapján emlékeztünk meg a Kőszeg neves szülöttéről, a magyar lótenyésztés megalapítójáról. A változatos előadások után Kahoot-os vetélkedő zárta a tartalmas délutánt.

Hálás köszönet a 10L osztályunk tanulóinak és Dr. Mentes Katalin, valamint Juhász Noémi és Németh Vivien tanárnőknek.

Alább letölthető a március 20-ig beküldendő feladatlap – kérjük, használják a megoldólapot (és a feladatlapon található instrukciókat)!

Szeretettel várjuk a megoldásokat!

Segítség a duális képzéshez

A 9.V osztályunk aktuális duális képzőhelykeresésével kapcsolatban a következő dokumentumok segítenek:

Befogadó nyilatkozat (a tanulók nyomtatásban is megkapták)

• Vas megyei képzőhelylista (pincér–vendégtéri szakember, szakács szakmákban) a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartása szerint

• Tájékoztató a szakképzési munkaszerződésről tanulóknak

• Tájékoztató a szakképzési munkaszerződésről szülőknek/gondviselőknek

A tájékoztatók a hároméves szakképző iskolai képzéseink szakirányú oktatására kötött szakképzési munkaszerződésekre vonatkoznak.