Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Hitvallásunk

Jézus mondja:  „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok;
megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” (Jn 8,32)

Elköteleződünk a ránk bízott, Istentől kapott feladataink megkeresése és betöltése iránt: legyen szó a teremtett világ megismeréséről és védelméről, vagy akár emberi közösségünk kincseinek megtapasztalásáról.

ÖKOISKOLA VAGYUNK!

Diákjaink számára a tanórákon és képzési időn túl a szabadidő eltöltésére is kínálunk programokat, ajánlunk közösségi tereket. A közös túrázásokat, csendeshétvégéket, táborozásokat, sportversenyeket, vagy éppen a hónapokon keresztül készülő színdarab próbáit remek lehetőségnek látjuk arra, hogy – személyiségformáló hatása mellett – a természeti környezetében harmonikusan működő és a város kulturális közegében helyét megtaláló, erős közösséggé váljunk. A színvonalasan felújított, barátságos, tanulásra, pihenésre alkalmas kollégiumunkban is várjuk a tanulókat.

Elkötelezett oktatóink segítségével igyekszünk az összes képzésünkben résztvevők számára biztosítani az egyéni tanulási utakat – közismereti és szakmai tárgyakban egyaránt. 

Különösen igaz ez a 2020-ban indult gimnáziumi képzésünkre, ahol azok a tanulók, akik nem érzik készen magukat egy hagyományos és gyakran túlzottan teljesítmény-centrikus gimnáziumra, nálunk sikeres gimnazisták lehetnek, hiszen saját tempójukban haladhatnak és alternatív pedagógiai módszereket is használva kinyílhat számukra a világ. Felfedezhetik, milyen területen a legtehetségesebbek, és ebben igyekszünk őket mentorálni. Munkánkat főállású gyógypedagógus is segíti.

Iskolánk 2001 óta tartozik újra az evangélikus egyház oktatási rendszeréhez – többcélú, szakképző intézményként egyedülállóan. Tapasztaljuk és érezzük a Magyarországi Evangélikus Egyház erkölcsi és anyagi támogatását, az ő segítségükkel tudtunk fejlesztésekbe kezdeni, és az új gimnáziumi képzést is elindítani.

Mindezekkel együtt valljuk, hogy az iskola nem a nevébe kiírt jelzőtől, hanem a krisztusi szabadság megélésétől evangélikus. A főállású iskolalelkész és lelkész-igazgató is azon munkálkodik a tantestülettel közösen, hogy ez az üzenet a mindennapokban is hitelesen jelen legyen, és a jézusi szereteten tájékozódva tudjunk meghozni döntéseinket.

Iskolánk

Információk

Iskolánk – Gyurátz Ferenc evangélikus püspök alapításával – az induláskor, a 19. század utolsó évtizedében korszerű, középfokú leánynevelésre vállalkozott, rövid időn belül mintaiskola lett. Tette ezt nemzetközileg is modernnek számító pedagógiai elvek alkalmazásával. Nevelési célját „okos, művelt, dolgos” tanulók képzésében – ma úgy mondanánk – a teljes ember formálásában határozta meg. Szellemi ismeretek mellé lelki kiteljesedést és gyakorlati ismeretek elsajátítását is biztosította.
Alig két évtizedes oktatás után máris modernizálás következett, átépítés és módszertani váltás: az országban elsőként szaktantermi rendszert vezettek be.
E változás emlékeként ma is megcsodálható a magyar irodalom terme, az ékesen festett falak között az iskolatörténeti gyűjtemény kapott helyet.
Újabb néhány évtized elteltével a leánygimnáziumot mezőgazdasági technikummá szervezte át az – akkor már – állami fenntartó.
Kőszeg, a környékbeli települések és Vas megye agrárgazdálkodása számára meghatározó szakmai műhellyé vált az iskola: az állattenyésztés és a növénytermesztés szakemberei itt alapozták meg tudásukat, és sok-sok évvel a végzés után is az alma mater biztosította számukra azt a szakmai közösséget, amelyben fejlődni, kiteljesedni, segítséget kérni és adni lehetett. Egykori tanárok és tanítványok, mindannyian földdel, állatokkal törődő gazdák társakká váltak a nehéz helyzetekben és a sikerekben.

Részletek…

Az iskola neve: Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
OM azonosítója: 200005 / SZIR 520040
Telephely azonosítója: 001

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Felvételi vizsga: nincs
Felvétel feltétele: az általános iskola eredményes befejezése.
Rangsorolás: A rangsorolás alapja az 5-6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei, valamennyi tantárgyat figyelembe véve.
A gimnáziumi képzésünkre jelentkező tanulókat családjukkal együtt felvételi beszélgetésre várjuk 2024. március 4-6. között.

Tervezett Képzéseink a 2024/2025-ös tanévben

Kedves Szülők és Tanulók!

A jelentkezési lap kitöltéséhez szeretnénk segítséget nyújtani az alábbi adatokkal és az itt letölthető dokumentummal:

  • Az iskola OM azonosítója: 200005 /SZIR 520040
  • Neve: Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
  • A feladatellátási hely azonosítója: 001
  • A választott tanulmányi területek négy számjegyű kódja az alábbi táblázatokból választható ki.
  • Felvételi vizsga: nincs
  • Felvétel feltétele: az általános iskola eredményes befejezése
  • Rangsorolás: A rangsorolás alapja az 5-6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei.
  • A gimnáziumi képzésre jelentkezők számára tartunk szóbeli elbeszélgetést március első hetében, amelyről időben értesítjük a jelentkezőket.
GIMNÁZIUM
 

Kód

Képzési idő

Választható nyelv

0010

4 év

német/angol

TECHNIKUM

Kód

Ágazat

Szakma

Képzési idő

Választható nyelv

0020

17. MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET

Mezőgazdasági technikus

5 év

német/angol

0030

23. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

Turisztikai technikus

5 év

német/angol

0040

23. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

Vendégtéri szaktechnikus

5 év

német/angol

0050

15. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

Logisztikai technikus

5 év

német/angol

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Kód

Ágazat

Szakma

Képzési idő

Választható nyelv

0060

23. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

Szakács

3 év

német/angol

0070

23. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

Pincér-vendégtéri szakember

3 év

német/angol

0080

17. MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET

Gazda (Lovász)

3 év

német/angol