Beiskolázás

Gimnázium

Technikum

  • Mezőgazdasági technikus (08111709)
  • Turisztikai technikus (510152307)
  • Vendégtéri szaktechnikus (510132308)
  • Logisztikai technikus (510411506)

Szakképző iskola

  • Gazda – Lovász szakmairány (408111704)
  • Szakács (410132305)
  • Pincér-vendégtéri szakember (410132304)

A képhez tartozó alt jellemző üres; palyaval-2.png a fájlnév

A felvételi eljárás rendjének idei dátumai, további információ az oktatas.hu oldalon található:

2. számú melléklet a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelethez
A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos
feladatok lebonyolításának ütemezése a 2022/2023. tanévben

Határidők Feladatok

2022. szeptember 9.
A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János
Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba
történő jelentkezésről.

szeptember 30.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza
a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

október 20.
A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs
rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint –
meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

október 20.
A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon
a felvételi tájékoztatójukat.

október 31.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi
eljárás rendjéről.

október 31.
Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók
szüleit arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben
a szülők közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással
kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak
eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi
lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja.

november 16.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli
felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok
számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

december 2.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül
a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János
Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén
a pályázatban megjelölt – intézménybe.

december 9.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig
az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon –
a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján
a feladatlapigényüket.

december 9. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

2023. január 19. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

január 20.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete.

január 21. 10.00
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra
és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára
az érintett intézményekben.

január 31. 14.00
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző
írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

február 1.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények
megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt
vett tanulókkal.

február 10.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

február 10.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi
Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok
eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és a köznevelésért
felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket,
tanulókat és általános iskolákat.

február 22.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló
közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói
adatlapot a Hivatalnak.)

február 27. – március 14.
A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében.

március 17.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők
felvételi jegyzékét.

március 21–22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

március 23.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban
beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot
továbbítja a Hivatalnak.

március 28.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak
a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

április 3.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek
listáját.

április 13.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által
meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

április 21.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak
(egyeztetett felvételi jegyzék).

április 28.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy
az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

május 8–19.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

május 8. – augusztus 31.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

május 19.
A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető
iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

június 1.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése
a fenntartónál.

június 21–23. Beiratkozás a középfokú iskolákba.