advent

Kedves Látogató!

Adventben induló honlapunkon hadd ajánljam figyelmébe az aktualitások között az online adventi kalendáriumunkat.

Az idei adventben kevesebb közösségi alkalmon tudunk részt venni, de az evangélikus templom kertjében nyugodtan lehet sétálni, és aki arra jár egy hetente megújuló tartalommal jelentkező imaösvényt is végigjárhat.

Az otthoni elcsendesedést pedig ez a gyertyagyújtási liturgia (forrás: https://archiv.evangelikus.hu/unnep/advent/gyertyagyujtas/adventi-gyertyagyujtasi-liturgia-csaladoknak-otthonra) is segítheti:

I. VASÁRNAP

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének.

Elmélkedés: Az első gyertya fénye jelenti azt a szerény reménysugarat, amely több évszázadon át az Ószövetség sötétségében pislákolt. „Ujjongj, örvendj Sion leánya, Jeruzsálem és népem, mert íme én majd eljövök, és benned lakom, úgymond az Úr” (Zak 2,10). Magunkon tapasztaljuk, hogy milyen rokkant az ember Isten nélkül. Sokan még ma is minden örömüket csak a földön keresik. Ebben a sikertelen próbálkozásban, kilátástalanságban úgy világít Isten ígéretének reménysugara, mint ez a kis gyertya világít a sötétségben.

Egyetlen vigaszunk, eligazítónk az elhagyatottságunkban: Krisztus!

Köszönjük Jézus, hogy eljöttél, Te vagy a mi reményünk és hitünk világa. Isten a Fiát, Krisztus a szívét adta az embereknek ajándékba. Mit adunk mi embertársainknak és Neked, Istenünk? Add, Urunk, hogy tudjunk nagylelkűek lenni, amint Te is nagylelkű vagy velünk szemben!

Az édesapa vagy valamelyik nagyobb gyermek a következő imát mondja el: Ó szent Napkelet, az örök fénynek ragyogása, az igazság napja, jöjj el, világosítsd meg azokat, akik a homályban és a halál árnyékában ülnek.

APA: Most imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezésül: Egy adventi ének.

II. VASÁRNAP

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének.

Elmélkedés: Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún. Az egyik fény Jézus Krisztus. Ezzel az egyik Advent, az Ószövetség várakozása lezárult. Várjuk Krisztus második eljövetelét.

Krisztus itt élt közöttünk, de újra eljön. Amíg várjuk második eljövetelét, itt hagyta nekünk Testét és Vérét, hogy rejtetten most is köztünk lehessen. Együtt működtünk-e a Tőle kapott kegyelmekkel? Súlyos kérdés! – Boldog, akit készen talál, amikor megérkezik! Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk csodavárók. Életünkben jelen van a rossz és a jó is. Nekünk Jézus szeretetével és kegyelmével meg kell küzdenünk a kísértésekkel, a hamis dolgokkal, hogy hűségesek legyünk Krisztus Urunkhoz.!

Ima: Ó népek Királya és vágya és szegletköve, Ki az ellentéteket összeegyezteted, Jöjj el és üdvözítsd az embert, akit a földből alkottál.

APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezés: egy adventi ének.

III. VASÁRNAP

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének.

Elmélkedés. Advent 3. vasárnapján meggyújtjuk a harmadik gyertyát is. Ha egy kicsit messzebb nézünk a mi családi otthonunktól, bizony elhanyagolt gyermekeket, dacos, egymást mardosó, feldúlt családi otthonokat is láthatunk. Valamennyien gyengék vagyunk, de erősek lehetnénk imáink, szenvedésünk, munkánk felajánlásával, hogy mindannyiunk lelkében jöjjön el Jézus, az élő Isten bölcsessége és világossága. Feladatunk, hogy tanúi legyünk Isten szeretetének: jó szóval, jó példával, jó neveléssel, a rászorultak testi-lelki segítségével, a szomorkodók vigasztalásával. Nagy bizalom és kitüntetés, ha mi is segíthetünk.

Igyekezzünk valóra váltani Pál apostol ajánlását: „Örüljetek testvérek, az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki szelídségeteket: az Úr közel van. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket Isten elé”. (Fil 4,1-6)

Ima: Bölcsesség, ki a magasságbeli ajkáról jöttél, ki kezdettől végig mindeneket elérsz, ki erősen és szelíden mindenkit kormányzol: jöjj el és taníts meg az okosság törvényére.

APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezés: egy adventi ének

IV. VASÁRNAP

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének.

Elmélkedés: Ma este meggyújtjuk a 4. gyertyát is. Így várjuk Jézus Krisztust. Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett. De nem lehet szinte és tiszta a mi karácsonyi örömünk, ha nem Istenünk jósága és emberszeretete lakik a mi szívünkben.

Krisztus világossága világítson be a lelkünkbe: nincs-e ott a bűn, a hitetlenség, a kevélység, a nagyravágyás sötétsége?

Ima: Harmatozzatok egek a magasból, és a felhők küldjék az igazat: nyíljék meg a föld és teremje a Szabadítót.

APA: Könyörögjünk! Isten, ki megváltásunk évenkénti várásával megörvendeztetsz, add meg kérünk, hogy Egyszülöttödet és Megváltónkat, mint jövendő bírót is szemlélhessük. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezés: egy adventi ének, esetleg már karácsonyi ének.

Szeretettel: Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkész