Képzési szerkezet

A Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Vas megye 125 éves szakképző intézménye.
Valljuk, hogy a szakmai háttér, a tanulóinkra való odafigyelés, az emberi értékek középpontba állítása vezet oda, hogy az iskolából kikerülő
diákok megállják helyüket a hétköznapokban.
A mindennapi működésünk során arra törekszünk, hogy korszerű pedagógiai módszerekkel, új pedagógiai gyakorlatokkal, a jelen kor
kihívásainak megfelelően képezzük és neveljük a gondjainkra bízott tanulókat. Az oktatást infokommunikációs technikákra támaszkodva
folytatjuk, jól felszerelt tantermekben, esetenként saját fejlesztésű anyagokat használva. Mindehhez biztos hátteret ad az iskolában tanító
pedagógusok jó szakmai felkészültsége, az iskola tangazdasága, lovardája, tankonyhája, tanszállója, a gazdasági és tudományos élet szereplőivel
való napi jó kapcsolat.

Többcélú szakképző intézményként, több lábon állva nyújtjuk tanulóinknak a piacképes szakképesítések széles skáláját három ágazatban
(mezőgazdaság és erdészet, turizmus és vendéglátás, közlekedés és szállítmányozás). Technikus végzettségű tanulóink tovább tanulhatnak a
felsőoktatásban, vagy munkába állhatnak. A szakképző iskolát végzettek előtt is több út áll, érettségit szerezhetnek , technikusi képzésben
vehetnek részt, majd akár felsőfokú képzésben, de a szakmai vizsgát követően munkába is állhatnak.
A gimnáziumi érettségivel tanulóink beléphetnek a felsőoktatásba, de 2 év alatt technikusi végzettséget vagy szakmát is szerezhetnek. Az
átjárhatóság, beszámíthatóság rugalmas tanulási utakat biztosít a képességek, célok, törekvések, attitűdök és kompetenciák figyelembe vételével.