Érettségire felkészítő 2 éves képzés

A Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a 2022/2023-as tanévre meghirdeti 2 ÉVES érettségire felkészítő szakközépiskolai képzését – nappali munkarend szerint utoljára – azok számára, akik rendelkeznek iskolai rendszerű képzésben államilag elismert szakképesítéssel.

Az oktatás ingyenes, és a tanulókat megilletik a tanulói jogviszonyból eredő jogok és kedvezmények.

Tantárgyak:

 • Magyar nyelv és irodalom
 • Idegen nyelv (német vagy angol)
 • Matematika           
 • Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek    
 • Természetismeret  
 • Informatika
 • Szabadon tervezhető tantárgy
 • Testnevelés és sport
 • Osztályközösség-építő program

Az érettségi vizsga tantárgyai:

–        magyar nyelv és irodalom,
–        történelem,
–        idegen nyelv,
–        matematika,
–        kötelezően választott tantárgy: helyett iskolai rendszerű képzésben államilag elismert OKJ szakképesítés elfogadható, tehát az érintett tanulók a négy kötelező vizsgatárgy sikeres érettségi vizsgája után megkapják az érettségi bizonyítványukat.

A belépés feltételei:

 1. Az iskolai rendszerű képzésben államilag elismert szakképesítést igazoló „szakmunkás” bizonyítvány.
 2. Korhatár:

–        nappali rendszerű oktatásban 25 éves korig lehet részt venni.

 1. Kitöltött, aláírt és az iskolába eljuttatott jelentkezési lap a szakmai bizonyítvány fénymásolatával együtt (személyesen, postán, vagy elektronikusan: )
  Postacím: 9730 Kőszeg, Árpád tér 1.

A jelentkezési lap innen letölthető:

– Jelentkezési lap

Az oktatással kapcsolatos bővebb információ kérhető:

 • az iskola titkárságán (+36 94 562-110; +36 20 824 4334) és/vagy Dr. Mentes Katalin igazgatóhelyettesnél, személyesen vagy telefonon (06 20 82 44 328).

A jelentkezés augusztus 31-ig folyamatos, de a beiratkozáshoz előzetes időpont-egyeztetés szükséges!

A képzés min. 12 fővel indul.

Kérjük, hozza magával a beiratkozásra:

 • személyi igazolványát, lakcímkártyáját, TAJ kártyáját;
 • OKJ bizonyítványát;
 • ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult erről szóló határozatot;
 • ha szakértői véleménnyel (SNI, BTM) rendelkezik, a szakértői véleményt;
 • az új diákigazolvány elkészítéséhez a helyi Kormányablakból – a tanuló által személyesen igényelt adatlapot.


A beiratkozással egyidejűleg történik a kiegészítő tanulói baleset-biztosítás megkötése (nem kötelező).