Középfokú iskolai felvételi eljárás

A középfokú iskolai felvételi eljárással kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet alapján


HATÁRIDŐKFELADATOK
2020. szeptember 30.A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területei meghatározásának formáját.
2020. október 20.A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
2020. október 20.A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
2020. október 31.Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2021. január 23.Az általános felvételi eljárás kezdete.
2021. február 19.Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
2021. február 23.-március 12.A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2021. március 16.A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2021. március 22-23.A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2021. március 24.Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
2021. március 26.A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé sorrendben.
2021. április 9.A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját
2021. április 14.A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak
2021. április 23.A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2021. április 30.A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2021. május 10-21.Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2021. május 10.-augusztus 31.A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki
2021. május 21.A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2021. június 1.A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2021. június 22-24.Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Adventi kalendárium

Kedves Látogató!

Az adventi időben ebben az online kalendáriumban minden nap újabb ablak nyitható, az ablakok mögött pedig több ismert és ismeretlen szerzőtől Pál apostol szeretethimnuszának parafrázisként megfogalmazott gondolata, hogy így érhessünk el Szenteste a forráshoz.

Szeretettel,
Zsóri-Ments Orsolya
iskolalelkész

Digitális házirend

„Digitális Házirend” a Kőszegi Evangélikus Középiskola diákjai számára,

avagy Gyakran Ismételt Kérdések a Tantermen kívüli digitális munkarend során

Kőszeg, 2020. 11. 11.

 1. Mikor legyek elérhető tanáraim számára?

Iskolaidőben, azaz munkanapokon 8 és 14 óra között.

 1. Mikor legyen elérhető a tanár a diák számára?

Szintén munkaidőben, munkanapokon 8 és 14 óra között. Lehet, hogy egy kb. egyhetes határidővel egy feladatot ezen kívüli időszakban tölt fel a felhőbe, de az az ő választása, nem jelenti azt, hogy „lehetetlen” (pl. éjjeli) időpontban is elérhetőnek kell lennie.

 1. Mi történik akkor, ha (pl. betegség miatt) nem tudok részt venni egy előre bejelentett számonkérési alkalmon (pl. Redmenta-teszt)?

Jelzem ELŐRE a tanárnak a megadott kommunikációs csatornán. Amennyiben a jelzés elmarad, az értékelés elégtelen.

Ezt megelőzhetem azzal, hogy betegségem esetén ezen időszak alatt is jelzem OSZTÁLYFŐNÖKÖMNEK betegségemet, hogy ő tudja informálni a többi tanáromat.

 1. Milyen kötelességem van a határidők betartását illetően?

100%-os. 

A kiadott feladatokat a tanár által megjelölt időpontig köteles vagyok visszaküldeni.

 1. Mi történik egy ún. kontakt-órán?

A különböző videochat-alkalmazások (Skype, Messenger, Zoom, stb.) során úgy veszek részt, mintha iskolában lennék a tanteremben diáktársaimmal és a tanárral.

Amennyiben a tanár kérésére bekapcsolom eszközöm kameráját is, úgy rendezett környezetben, normál módon felöltözve (!), egyéb zavaró tevékenységet nem végezve veszek részt az online órán.

Kamerát végig bekapcsolva tartom; mikrofon lenémítható, kérésre bekapcsolandó.

A kontaktóráról való távolmaradás – igazolás hiányában – igazolatlan órának minősül.

 1. Milyen módon tudom az elmaradt feladataimat teljesíteni?

Új határidőt kérve illedelmesen – amit a tanár nem köteles megadni.

A cél a feladat elvégzése, és az adott tananyagrésszel való foglalkozás – a fent leírt rendben.

 1. Hogyan tudom használni a Teki-felhőt?

Belépés a felho.kegisz.hu oldalra a tanév elején kapott osztálykóddal

Ott látom a tanáraim által feltöltött anyagokat – a jobb oldali oszlop segít, hogy mennyi idő telt el az utolsó feltöltés óta

Anyagok visszatöltésekor a tanáraim által adott linkre kattintva érem el azt a mappát, ahova az általam megoldott/kitöltött/elkészített/stb. dokumentumot tudom másolni.

Visszatöltéskor figyelek a beazonosíthatóságra, hogy – már előkészülve a szakmai portfólió, szakmai vizsga feltételeihez – a következőképpen mentem el a fájlt: Név_Tárgy_Dátum

 1. Hogyan tudom használni a com programot?

Email címemmel belépek az oldalon, és a tanáromtól kapott ún. direktcímmel (https://redmenta.com/?jumper) részt veszek a feladat megoldásában.

 1. Hogyan tudom a szükséges gyakorlatokat elvégezni?

Gyakorlatvezető oktatómtól ugyanígy a fenti felületeket kapom az információkat, elméleti segítséget, videós tananyagokat. Személyes találkozás az első héten biztosan nem lesz, később egyéni/kiscsoportos konzultációs lehetőségekről figyelem oktatóim információit.

 1. Milyen szankciókkal kell számolnom?

Az iskola házirendje továbbra is érvényes, így annak továbbra is megfelelve viselkedem, és teljesítem feladataimat. Különösen is figyelek arra, hogy a digitális világban senkinek a személyiségi jogát ne sértsem, így tanáraim és osztálytársaim előzetes engedélye nélkül NEM készítek semmilyen kép- és hangfelvételt, amit így megosztani SEM fogok másokkal.

További együttműködést kívánva:

Mesterházy Balázs
      igazgató

TKDM 2020. november

Kőszeg, 2020.11.11.

Intézményünkben a 484/2020 (XI.10.) Korm.rendelet alapján 2020.11.11. napjától áttértünk a tantermen kívüli digitális munkarendre.

Ennek értelmében az iskolában nem tartózkodik diák, kollégistáink is hazautaztak, oktatók is otthonról dolgoznak.

Az iskolában minden munkanapon a 14/2020 (XI.10.) EMMI határozat 4. pontja alapján ügyletet tartunk: az igazgató vagy valamelyik helyettese 8 és 13 óra között az intézményben megtalálható. A  emailen és 94/562110-es telefonon továbbra is elérhetők vagyunk.

Az elkövetkező hetekben lehetőséget biztosítunk tankonyhai, tanéttermi, tangazdasági gyakorlatokra, konzultációkra, hogy kiscsoportokban a megfelelő egészségügyi szabályok betartásával képzéseink ezen formája is működhessen. Ezeket a konzultációkat azonban leghamarabb november 19-én kezdjük, addig kérjük a találkozások nullára való visszaszorítását.

Szülők számára az e-KRÉTA rendszeren keresztül folyamatosan küldjük a szükséges információkat.

Mindenkinek jó egészséget kívánva: erős vár a mi Istenünk!

Mesterházy Balázs
       igazgató

KRAFT-hálaadás

A Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (9730 Kőszeg, Árpád tér 1.) EGYH-KCP-17-P-0053 azonosítószámú pályázatának keretén belül Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség által nyújtott 820 millió forintos támogatásból, és a fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház által biztosított további forrásokból jelentős fejlesztéseket hajtottak végre a kőszegi evangélikus középiskolában. A támogatás céljaként megvalósult a Harangtorony Szálló, a tankert és a tangazdaság felújítása, gép- és eszközbeszerzések, lóistálló és futókör építése. Ezért adtunk hálát az intézményben 2020. október 12-én. További képek itt!

2020-2021 tanév munkarendje

Ünnepnapok a tanév során:

 • 2020. október 23. péntek 1956-os forradalom ünnepe
 • 2020. november 1. vasárnap Mindenszentek napja
 • 2020. december 24. csütörtök Szenteste
 • 2020. december 25-26. péntek-szombat, Karácsony (hosszú hétvége)
 • 2021. január 1. péntek Új Év első napja (hosszú hétvége)
 • 2021. március 15. hétfő Nemzeti Ünnep (hosszú hétvége)
 • 2021. április 2. péntek, Nagypéntek
 • 2021. április 5. hétfő, Húsvét hétfő (hosszú hétvége)
 • 2021. május 1. szombat Munka Ünnepe
 • 2021. május 24. hétfő, Pünkösd hétfő (hosszú hétvége)

Intézkedési terv

 A 2020/2021. TANÉVBEN KŐSZEGI EVANGÉLIKUS KÖZÉPISKOLÁBAN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

Jelen intézkedési terv (protokoll) készült a Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság „Ágazati ajánlás a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” c. dokumentum, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott alkalmazandó eljárásrend alapján készült.

Jelen protokoll módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

Jelen dokumentumban jelezzük, hogy alapvető szándékunk nem a túlzott szabályozás és a szankcionálás, hanem elsősorban szeretteink, embertársaink és önmagunk védelme. Minden döntést erre alapozunk, ezért elkerülhetetlen az ésszerű korlátozások komolyan vétele. Kérünk mindenkit, hogy az egymás iránti felelősségvállalás és testvéri szeretet jegyében vegyék komolyan a járványveszélyt és a védekezési rendelkezéseket tartsák be.

 1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1. Az intézményben alapos, a mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás megtörtént. Az intézmény vezetője ellenőrizte a takarítások végrehajtását.

1.2. A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását.

 1. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

 2.1. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Az intézmény tájékoztatja a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, az NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

2.2. Az intézmény vezetője és tantestülete igyekszik megtenni a szükséges intézkedéseket az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. Az iskola épületébe maszkban, és a bejáratnál kitett kézfertőtlenítő használatával lehet csak belépni.

 2.3. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodni kell a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A tanítási órákon, foglalkozásokon igyekszünk betartani a 1,5 méteres védőtávolságot, ahol ez nem lehetséges, ott szájat és orrot eltakaró maszk viselése ajánlott; tanári felhívásra kötelező. Kollégáink minden tantermet és csoportot egyénileg megvizsgáltak, és a terem ajtajára kikerült az a létszám, amely még biztonságosan maszkviselés nélkül tud együtt dolgozni – természetesen gyakori szellőztetés mellett.

2.4. A közösségi terekben (folyosón is) törekedni kell arra, hogy ott egyszerre csak annyi tanuló tartózkodjon, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság. Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. A maszk helyettesíthető plexi anyagból készült arc- és szemvédő lappal, valamint sállal is.

2.5. A tantermi oktatás során az osztályok keveredését nem tudjuk elkerülni, a szaktantermekben a fertőtlenítés minden osztály után megtörténik az oktatók és a tanulók (hetesek) bevonásával. Fertőtlenítő sprayt és törlőkendőt minden teremben biztosítunk.

2.6. A tananyag átadása online módon, önálló otthoni felkészüléssel is megszervezhető, a kiscsoportos vagy személyes konzultációs lehetőséget folyamatosan biztosítjuk. A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést, illetve a tanulmányi rendszeren keresztüli lehetőségeket is széleskörűen alkalmazzuk.

 2.7. A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás, és a felületek fertőtlenítése itt is megtörténik.

2.8. Szakmai gyakorlatokon, a gyakorlati foglalkozások teljes időtartama alatt a 1,5 méteres védőtávolság betartását lehetőség szerint végig biztosítani kell. A gyakorlaton résztvevő oktatókra és tanulókra ott is az általános higiénés rendszabályok vonatkoznak. A gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani.

2.9. Az első félévben esedékes, nagy létszámú tanuló vagy oktató egyidejű jelenlétével járó (pl.: tanévnyitó ünnepség, szalagavató, kulturális és sport program,) rendezvény megszervezése során tekintettel leszünk az Operatív Törzs és az NNK által megfogalmazott ajánlásokra.

2.10. Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. Külföldre az első félévre nem terveztünk kirándulásokat.

2.11. A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett fogjuk megtartani. Amennyiben lehetséges, a szükséges információk e-mailben, vagy az alkalmazott egyéb intézményi adminisztrációs rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

2.12. Hivatali ügyintézés céljából érkezőktől a szakképző intézményben maszk viselését kérjük.

 1. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA 

3.1. Az intézmények bejáratánál – és minden szinten – vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára felhívjuk a figyelmet, továbbá az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után törekszünk arra, hogy minden tanuló alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).

3.2. A szociális helységekben biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget és papírtörlőt.

3.3. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak. A tanulóktól elvárjuk az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

3.4. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.

3.5. A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.

3.6. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva kell tartani.

3.7. Javasolt a minél gyakoribb, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés. A légtechnikai eszközök használata csak igazgatói engedéllyel lehetséges.

3.8. Az iskolában használt sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.

 1. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI

4.1. Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.

4.2. A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 3. sz. melléklete, az egyeztetett munkaterv, az oktatási intézményekre vonatkozó, valamint a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

4.3. A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.

4.4. Az egészségügyi ellátás során be kell tartani az infekciókontroll szabályokat (a koronavírustól függetlenül is), különös tekintettel az új koronavírus járvánnyal kapcsolatban az NNK által kiadott, a járványügyi és infekciókontroll szabályokat tartalmazó Eljárásrendben részletezett utasításokat. A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítani kell a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodni kell a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.

4.5. Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, jelen tájékoztató „Teendők beteg személy esetén” pontja szerinti intézkedések megtétele szükséges, mely egyidejűleg kiegészítendő a vizsgálatok felfüggesztésével, a helyiség és az eszközök fertőtlenítésével, és alapos szellőztetéssel.

 1. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

5.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.

5.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

5.3. A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak és az iskolai Házirend szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

 1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 6.1. Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. Fokozottan kérjük a szülőket, hogy az iskolában megadott telefonszámokon legyenek elérhetők napközben.

6.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

6.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

6.4. A tanuló az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek elfogad felülbírálás nélkül.

6.5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

 1. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

 7.1. Az NNK – a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján – az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.

7.2. Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.

7.3. A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják, ettől kezdve visszavonásig az iskola Digitális Házirendje lép életbe.

 1. KOLLÉGIUMOK MŰKÖDTETÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 8.1. A kollégiumokba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy tartózkodhat. A beköltözésénél, valamint időszakonként a pretriázsolás (fertőzöttség kockázatának vizsgálata) és ennek dokumentálása – kérdőív (2. számú melléklet) és testhőmérés – szükséges. A tüneteket mutató személyt azonnal el kell különíteni.

8.2. Az elhelyezés során törekedtünk arra, hogy az azonos tantermi órákat látogató tanulók kerüljenek egy-egy kollégiumi szobában elhelyezésre. A közös használatú helyiségekben, így a konyhában és az egészségügyi, fürdő- és illemhelyiségekben is térben és időben tartsák be a bentlakók a távolságtartás szabályait.

8.3. A kollégiumban lakó tanulók figyelmét fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak. A tanulók egészségvédelméért a kollégium a felelős a szülő helyett, ezért a lakókat naponta kikérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal el kell különíteni.

8.4. Kollégiumunkban a férőhelyek 10%-át üresen tartjuk elkülönítési és hatósági karantén céljából. A pihenőterek, közös használatú helyiségek berendezéseinek számát szükség szerint csökkentjük a zsúfoltság elkerülése érdekében.

8.5. Fertőzésgyanú esetére riasztási protokoll kialakítása ugyanaz, mint az iskolában. Ennek segítségével az érintett elkülönítése a lehető leggyorsabban megvalósul. Ezzel párhuzamosan a NNK eljárásrendje alapján a szükséges azonnali intézkedések megtétele.

 1. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

9.1 Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

9.2 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulók alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

9.3 Az étkezéseket úgy szervezzük meg, hogy a kollégisták, menzások keveredése minimális legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

9.4 Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni igények biztosításával kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.

9.5 Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.

9.6 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.

9.7 Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni. Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

Kőszeg, 2020. 08. 31.

Mesterházy Balázs
       igazgató

 1. számú melléklet

TILOS az intézmény területére belépnie és ott tartózkodnia annak a tanulónak/dolgozónak és minden más külső személynek, akinek új típusú koronavírus fertőzésre jellemző tünetei vannak, vagy a megelőző három napban tapasztalt magán ilyen tüneteket:

 • köhögés;
 • nehézlégzés, légszomj;
 • láz;
 • hidegrázás;
 • izomfájdalom;
 • torokfájás;
 • újonnan kialakult ízérzés- vagy szaglászavar.

A lista nem sorol fel minden lehetséges tünetet, egyéb, kevésbé gyakori tünetekről is beszámoltak a vírusfertőzéssel kapcsolatban, ideértve olyan tüneteket, mint például:

 • émelygés,
 • hányás és/vagy
 • hasmenés.

Amennyiben valaki ilyen tüneteket észlel magán, haladéktalanul hívja fel háziorvosát, és kövesse az utasításait.

 1. számú melléklet

 Amennyiben a szakképző intézmény kockázatszűrő kérdőív bevezetését kívánja alkalmazni, az alábbi kérdéseket javasolt feltenni az érintetteknek:

 1. Jelentkezett-e Önnél az elmúlt három nap során újonnan kialakult
 • láz vagy hőemelkedés (37,5 C);
 • fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, izomfájdalom;
 • száraz köhögés, nehézlégzés, légszomj, szapora légvétel;
 • torokfájás, szaglás/ízérzés elvesztése,
 • émelygés, hányás, hasmenés?
 1. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban igazoltan koronavírus fertőzésben szenvedő beteggel?
 2. Érintkezett-e az elmúlt 14 nap során olyan személlyel, akit hatósági karanténban különítettek el koronavírus-fertőzés gyanúja miatt?
 3. Járt-e 14 napon belül külföldön, vagy fogadott-e külföldről érkezett vendéget?
 4. Érintkezett-e az elmúlt 14 napban olyan emberrel, akinek láza, köhögése, légszomja volt?

Szükség esetén javasolt a koronavírus teszt (PCR vizsgálat) elvégzése.