TE DEUM 2022

Idei tanévzáró istentiszteletünkön hálát adtunk mindenért, amit ebben a tanévben kaptunk az Úristentől.

Zsóri-Ments Orsolya lelkésznő a Lk 17,11-19 alapján a hálaadás szükségességéről beszélt, és el is készítettük közösen az iskola “hála-virágát”.

Mesterházy Balázs igazgató úr beszédében (ld. alább) arra hívta az iskola diákjait, hogy “legyünk olyanok, mint D”!

Tanulmányi és közösségi munkáért, valamint versenyeredményekért osztottunk jutalmakat.

Több mint iskola: TEKI!

_________________________________________________________________

Erős vár a mi Istenünk! Kedves Diákok! Kedves Kollégák!

Már mondtam többeteknek, bár nyilvános beszédben még nem (csak iskolai online felületen szerepelt), hogy gyerekkoromban sportriporter szerettem volna lenni.

10 évesen az 1986-os mexikói foci-világbajnokság volt az első, amelynek rengeteg adatát tudtam, a győztes argentinok kezdőcsapatát ma is fel tudom sorolni.

Aztán 12 évesen a szöuli olimpiáról tudtam mindenféle adatot, és követtem a különböző sportágakat, és sportújságokból kivágott fotókat, tabellákat ragasztottam a tudja hányadik spirálfüzetembe.

Ekkor és ezért kezdtem el angolul is tanulni. Mert éreztem azt, hogy a hobbimért kell tenni valamit. Hogy szeretek valamit csinálni, és hogy abban még jobb legyek, azért tennem is kell.

Két dolog miatt használom ezt a kezdőképet. Az egyik a magyar labdarúgó válogatott tegnap esti történelmi győzelme Anglia ellen, hiszen arra valóban nehéz szavakat találni, csak szuperlatívuszokban lehet róla szólni – még miniszterelnökünk is úgy nyilatkozott, hogy most kell tudni szerénynek maradni.

A másik ok pedig az, hogy szeretném Nektek is elmondani, kedves diákok, hogy ha van egy hobbitok, azért lehet tenni. Ha szerettek valamit szenvedélyesen, azért lehet lépéseket tenni, hogy aztán még jobbak legyetek benne. Aztán ki tudja, hogy mi lesz a végeredmény, hiszen látjátok, végül belőlem sem lett sportriporter, csupán egy sportszerető bölcsész, de nyelvtanulásom elindulásával kinyíltak a lehetőségek előttem.

Ezt a képet szeretném idehozni Nektek is a tanévzárás, a hálaadó Te Deumunk alkalmával. Azt, hogy legyetek szenvedélyesek valamiben, és a folyamat során talán azt is megmutatja Nektek az Úristen, hogy merre is van a Ti utatok.

Az idei tanévben még jelen volt az előző tanéveinket még jobban meghatározó Covid-járvány, és november elejétől február végéig 4 teljes hónapon maszkban jártunk az iskolában, de végig jelenléti oktatásban tudtunk lenni. Ebben a tanévben is nagyon sok eseményt tudhatunk magunk mögött, ezeknek egy szűk keresztmetszetét láthattuk az előző képsorokban. Hadd idézzek szóban is néhányat:

 • Büszkék vagyunk szakmai vizsgát tett tanulóinkra, és együtt örülünk a sikeres érettségi vizsgát tett diákjainkkal.
 • Örülünk a Harangtorony Szálló beindult működésének és tangazdasági épületünk elindult felújításának, és az ott folyó egyre bővülő színvonalas munkának.
 • 217 diákkal kezdtük az évet, 211 fővel fejezzük be.
 • Hálásak vagyunk beiskolázási eredményeinkért: jövőre újra 250 körül lesz diáklétszámunk, a nyári időszakban még szeretettel fogadunk jelentkezőket a rendkívüli felvételi eljárásban.
 • Örülünk, hogy beindult a gimnáziumi közgyűlés, és voltak megvalósult projektek is.
 • Hálásak vagy a Határtalanul program kirándulásáért és a két lengyelországi tanulmányútért is.

Visszatérve a kezdőképhez: a sportriporter azt közvetíti, amit lát. Azt adja tovább, amit megtapasztal. Ellátja a nézőt információval, összefüggésekre való rámutatással, vagy éppen segíti abban a folyamatban, hogy kialakítson egy képet saját magában az éppen folyó eseményről. Aztán interjúkat készít, hogy még többet megtudjon az adott személyről vagy rendezvényről, és ezeket a tartalmakat is megossza a hallgatókkal/nézőkkel.

Hiszem, hogy oktató kollégáimmal és minden iskolai munkatársammal azon vagyunk, hogy ez történjen az oktatás nevű folyamatban is. Többcélú, szakképző intézményként is az a fő célunk, hogy mindenki megtalálja a maga célját, és hogy abban kiteljesedhessen. Ez a célunk a gimnazistáinkkal, és a már saját szakmájukat megtalálókkal egyaránt. Hogy – jó sportriporter módjára – elmondjuk nekik az összefüggéseket, rámutassuk az előzményekre és következményekre, láttassuk azt, hogy ezt jó csinálni. Jó érzés teljesíteni a kötelességünket, és még jobb érzés, amikor azon túlmutató dolgot is meg tudunk tenni.

Záróképként éppen egy olyan iskolatársatok példáját szeretném idehozni, aki túlment a kötelességén. Nevezzük őt D-nek. Az egyik ágazati alapvizsgán egyik diáktársatok majdnem megfutamodott, és nem akart volna nekiállni a feladatnak. Ekkor a vizsgabizottságból többen biztatták, hogy dehogynem, meg tudod csinálni, kíváncsiak vagyunk arra, amit – ha minimálisan is, de – összeraktál, stb. Én is kérdeztem, hogy hogyan tudunk a legjobban segíteni? Egyikre sem érkezett válasz, úgy tűnt, hogy nem látjuk a feladat bemutatását. Ekkor D felállt, és immár nemcsak szóban támogatta osztálytársát, hanem szó szerint felállította, kikísérte a tábla elé, és végig ott állt mögött, miközben ő – végülis – beszélt. Ehelyütt is szeretném megköszönni azt, hogy D ezt így magától tette, mert ez az a karakter, amilyenné nevelni szeretnénk Benneteket. Arra, hogy felismerjük, ha valakinek nem az autoritástól jövő segítségre van szüksége, hanem a kortársi segítségre. Arra, amikor felismerjük azt, hogy valaki még nem tart ott, ahol tarthatna, de jelenlétemmel biztosíthatom támogatásomról.

Hiszem, hogy D-re mindig lehet számítani. Nemcsak főzésben és kosárlabdában, barátságban és zenehallgatásban, hanem a rászoruló társ támogatásában is. (Köszönjük, DD!) Azt remélem, hogy a következő tanévben is több ilyen D-vel találkozhatunk majd. Olyanokkal, akik nem nevetnek a másik sikertelenségén, hanem felteszik a kérdést, hogyan segíthetek? Olyanokkal, akik nem elbliccelni akarják a minimális feladatokat is, hanem azt a lehető legjobb módon szeretnék teljesíteni, mert megértik, hogy ettől lesznek teljesebb emberek. Olyanokkal, akik nem hamis igazolásokkal szeretnék kitömni osztályfőnökük fiókját, hanem felismerik, hogy az igazságot szólva és lelkiismeretükre hallgatva is előre juthatnak az életben. Olyanokkal, akik nem folyamatosan kifogásokat keresnek, és a másikat hibáztatják, hanem felteszik azt a kérdést is, hogy én mit hibázhattam és hol a saját felelősségem.

Olyanokkal, mint D. Ezt az üzenetet szeretném itthagyni Nektek nyárra, kedves Diákok és Kollégák, hogy legyünk olyanok, mint D!

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Erős vár a mi Istenünk: MB

Hirdetések a végén:

 • két hátralévő vizsga még: 10T/vend alapvizsga + 13K érettségi
 • nyári egészségügyi alkalmassági ügyintézések: TÜDŐSZŰRŐ
 • ügyeleti napok a nyáron: 6/28, 7/19, 8/9
 • beiratkozás: 6/22 – gimnázium és technikum
 • beiratkozás: 6/23 – szakképző iskola, 12K és 13A
 • javítóvizsgák: augusztus 24. szerda (szaktanárok + Classroom)
 • tanévzáró értekezlet: 6/24 (nyugdíjba vonuló kollégáktól is búcsú)
 • kollégiumi tanévkezdésről információ a honlapon / kérjük, ne feledkezzenek meg a tartozások rendezéséről sem!
 • 11A-sok: nyári gyakorlati képzőhelyeket keressék meg!
 • nyárra jó pihenést, feltöltődést kívánunk mindenkinek!

Ezzel a 2021/22-es tanévet bezárom!

NYÁRI ÜGYELETI NAPOK

Iskolánkban a június 27. és augusztus 19. közötti időszakban három alkalommal tartunk ügyeletet a nyár folyamán. Ezeken a keddi napokon 8 és 12 óra között várjuk a titkárságon azokat, akik bármilyen adminisztratív ügyet (pl. rendkívüli felvételi eljárás, igazolások, stb.) szeretnének intézni:

 • június 28.
 • július 19.
 • augusztus 9.

Minden diákunknak és családjaiknak tartalmas feltöltődést kívánunk! Erős vár a mi Istenünk!

Pályaalkalmassági és foglalkozás-egészségügyi alkalmassági követelmények

Törvényi szabályozás: a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján.

12. § A képzési és kimeneti követelményekben kell meghatározni…

b) a szakma jellegétől függően az iskolai előképzettséget, annak előírását, hogy a szakképzés megkezdéséhez szükséges-e egészségügyi alkalmassági követelmény vagy pályaalkalmassági követelmény teljesítése.

 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatPályaalkalmassági vizsgálat
MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT
Mezőgazdasági technikusszükségesnem szükséges
Gazda – lovászszükségesnem szükséges
KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT
Logisztikai technikus Logisztika és szállítmányozás szakmairányban  nem szükséges  nem szükséges
TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT
Pincér – vendégtéri szakemberszükségesszükséges
Szakácsszükségesszükséges
Turisztikai technikusszükségesszükséges
Vendégtéri szaktechnikusszükségesszükséges

Értelmező rendelkezések:

153. § (1) A szakképző intézménybe csak olyan tanulót lehet felvenni vagy átvenni, aki az általa választott szakmára vonatkozóan a képzési és kimeneti követelményekben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a szakmai vizsgára bocsátásnak.

246. § Szakképzési munkaszerződés azzal a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel köthető, aki a szakmára előírt egészségügyi feltételeknek és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

Egészségügyi alkalmassági követelmények

Kizáró okok ismertetése az alkalmasság orvosi véleményezésénél

SzakmaKizáró okokEgyedi elbírálást igénylő betegségek
Mezőgazdasági technikusGyenge fejlettség és izomerő.
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések.
Krónikus gyomor-bélrendszeri megbetegedések.
Diabetes mellitus.
Idült bőrbetegségek a kézen.
Epilepszia.
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint
Gazda-LovászÁtlagon aluli fejlettség és izomerő
A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések.
Kéz idült bőrbetegségei.
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint  
Logisztikai technikus- Logisztika és szállítmányozás szakmairánybanNincsNincs
SzakácsÁtlagon aluli fejlettség és izomerő
Asztma
Epilepszia
Idült bőrbetegségek  
Ízérzés- és szaglászavar
Vegetatív disztónia
Allergia
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések egyéni elbírálás szerint.
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint
Pincér-vendégtéri szakemberBeszédhiba
Halláscsökkenés
Epilepszia  
Idült bőrbetegségek, arc, kéz torzító elváltozásai
A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések
Allergia
Asztma
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint
Vendégtéri szaktechnikusBeszédhiba
Idült bőrbetegségek, arc, kéz torzító elváltozásai
A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
Allergia
Asztma
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések
Epilepszia
Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint.
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint
Turisztikai technikusBeszédhiba
Arc és kéz torzító elváltozásai
Epilepszia
Végtag rendellenességek
Halláscsökkenés
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint

Pályaalkalmassági követelmények a

TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS ÁGAZATBAN

Szakmai készségTársas kompetenciák
Beszédkészség
Elemi számolási készség
Elemi szintű számítógép-használat
Információforrások kezelése
Olvasott szöveg megértése
Mennyiségérzék  
Együttműködő-készség
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő-képesség
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Motiválhatóság
Nyelvi magabiztosság
Rugalmasság
Visszacsatolási készség
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó-képesség
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Személyes kompetenciákMódszerkompetenciák
Állóképesség, terhelhetőség
Döntésképesség
Elhivatottság
Fejlődőképesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Önfejlesztés
Pontosság
Rátermettség
Szabálykövetés
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Aktív hallgatás
Hatékony kommunikáció
Külső megjelenés
Ízérzékelés
Kézügyesség
Szaglás
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Elemző gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Harmóniára és esztétikára való törekvés
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
Kreativitás
Új ötletek, megoldások kipróbálása

Kőszeg, 2022. április

Rendkívüli felvételi eljárás 2022

Tisztelt Szülők! Kedves Leendő Diákjaink!

2022. május 9. és augusztus 31. között rendkívüli felvételi eljárást írunk ki iskolánk következő képzéseire:

 • gimnázium
 • mezőgazdasági technikus
 • turisztikai technikus
 • vendégtéri szaktechnikus
 • logisztikai technikus
 • szakács
 • pincér
 • lovász

Kérjük, jelentkezzenek elérhetőségeinken ( és 94/562110), szívesen válaszolunk bármilyen kérdésre.

Üdvözlettel: Mesterházy Balázs igazgató

SEGÍTSÉG a szakgimnazisták nyári gyakorlatához

A 11A osztályos szakgimnáziumi tanulóink együttműködési megállapodás alapján teljesíthetik a nyári összefüggő gyakorlatukat, melyhez a következő dokumentumok (a piros szavakra kattintással) segítenek:

Befogadó nyilatkozat (a tanulók nyomtatásban is megkapták)

• Általános kamarai tájékoztató az együttműködési megállapodásról (Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara)

• Vas megyei képzőhelylista Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző szakképesítésben (VMKIK nyilvántartása szerint)

• Vas megyei képzőhelylista Turisztikai szervező, értékesítő szakképesítésben (VMKIK nyilvántartása szerint)

• Vas megyei képzőhelylista Vendéglátás-szervező szakképesítésben (VMKIK nyilvántartása szerint)

Ideiglenes felvételi jegyzék

Kedves Hozzánk Jelentkező Diákok és Szülők!

Ebben a pdf-dokumentumban hozzuk nyilvánosságra intézményünk 2022/23-as tanévére vonatkozó ideiglenes felvételi rangsorát.

Amennyiben ezek (és egyéb intézmények – legkésőbb március 16-ig nyilvánosságra kerülő – ideiglenes felvételi jegyzékei) alapján módosítani szeretnék a tanulói adatlapon megadott sorrendet, erre van lehetőségük, a felvételi eljárás rendjéből idézzük az Oktatási Hivatal oldaláról:

“A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információk alapján a tanulóknak 2022. március 21-22-én lehetőségük van a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés is szükséges. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni. A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet.
A változtatáshoz módosító tanulói adatlapot kell előállítani a KIFIR rendszerből, melyet 2022. március 23-ig meg kell küldeni a Hivatalba. A módosító tanulói adatlap előállítását és a Hivatalhoz történő továbbítását szintén a tanuló általános iskolája végzi.”

Kérdés esetén keressenek bennünket hétköznaponként munkaidőben a emailen vagy a 20/8244334-es telefonszámon.

Jó egészséget és békét kívánva, üdvözlettel:

Mesterházy Balázs igazgató

Adománygyűjtés

Több egyeztetés után úgy döntöttünk, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet munkáján keresztül kapcsolódunk be a háború elől menekültek segítésébe.
Ehhez a hétfő reggeli áhítaton kezdjük a gyűjtést – kérünk és biztatunk minden diákot és szülőt, hogy közösen kapcsolódjunk be ebbe a szolgálatba! A QR-kód a MÖS oldalára visz, ahol első kézből lehet tájékozódni a konkrét segítési célokról, és lehet rögtön, biztonságosan adományt is utalni.
Isten vigyázzon a háború sújtotta területen élőkre, az onnan menekülőkre, és az őket segítőkre!

Szülői értekezlet

Tisztelt Szülők!

Éves feladattervünk szerint 2022. március 18-án, pénteken fogadóórát és szülői értekezletet tartunk.

Ezen a napon 14:30-tól várjuk a fogadóórára érkezőket, 16 órától pedig a szülői értekezletekre kerül sor osztályonként.

Kérjük és biztatjuk Önöket a személyes jelenlétre, ill. akadályoztatásuk esetén vegyék fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel.

Alább látják a tanév során érvényben lévő fogadóórákat.

Üdvözlettel:

Mesterházy Balázs

igazgató

FOGADÓÓRÁK

2021/22-es tanév

NÉVA hétB hét
Mesterházy Balázsmegbeszélés szerint
Dr. Mentes Katalinhétfő 1. órahétfő 1. óra
Vincze Anitakedd 3. órakedd 3. óra
Vargáné Krug Ágneskedd 3. órakedd 3. óra
B. Tóth Gáborcsütörtök 11.00-12.00csütörtök 11.00-12.00
Cséryné Kiss Líviakedd 6. órakedd 6. óra
Farkas Zsoltszerda 3. óraszerda 4. óra
Frank-Sziklai Mártahétfő 2. órahétfő 3. óra
Füzi Máriahétfő 2. órahétfő 2. óra
Gecséné Bedőcs Mónikahétfő 2. órapéntek 1. óra
Gergáczné Varga Andreahétfő 1. óraszerda 1. óra
Gombos Ágneshétfő 4. órahétfő 2. óra
Grozner-Takács Zsuzsannahétfő 3. óraszerda 4. óra
Horváthné Várvizi Henriettepéntek 4. órapéntek 4. óra
Illés Péter Gáborhétfő 4. óraszerda 3. óra
Juhász Noémicsütörtök 4. órakedd 4. óra
Kampits Ernőszerda 2. órapéntek 2. óra
Kapyné Aranyos Györgyiszerda 2. órakedd 2. óra
Koltay Árpádcsütörtök 1. óracsütörtök 1. óra
Kuzmiczky Adriennszerda 6. órapéntek 1. óra
Martonné Némethy Mártaszerda 4. órahétfő 1. óra
Dr. Mátrai Istvánkedd 3. órakedd 3. óra
Dr. Mátrainé Tálos Ilonakedd 2. óra 
Molnár Nándorcsütörtök 4. óraszerda 4. óra
Nagyné Kövér Tímeahétfő 0. órahétfő 0. óra
Németh Vivienhétfő 2. óracsütörtök 5. óra
Orbán Andreahétfő 3. óra 
Szabó Margit Gyöngyihétfő 1. órahétfő 1. óra
Szántai Juditkedd 3. órakedd 2. óra
Szakosné Zsigmond Teréziapéntek 4. órakedd 1. óra
Zsóri-Ments Orsolyamegbeszélés szerint

Gazdag Erzsi: Csupa virág a világ

Iskolánk öregdiákja, Gazdag Erzsi születésének 110. és halálának 35. évfordulójára “Csupa virág a világ” címmel vers- és mesemondó, illetve a költőnő műveihez kapcsolódó művészeti versenyt hirdettünk, melynek eredményhirdetésére 2022. 03. 09-én (szerdán) 15 órakor kerül sor iskolánk dísztermében.
Az eredményhirdetésre tisztelettel meghívjuk a díjazott tanulókat, felkészítő tanáraikat, az érintett iskolák igazgatóit és a kedves szülőket.
A zsűri tagjai – Gelencsér Ildikó, Gergáczné Varga Andrea, Juhász Noémi és Trifusz Péter – a fotón látható tanulókat és alkotásokat díjazták. A ragsort a díjátadón hozzuk nyilvánosságra 🙂
Köszönjük a sok-sok nevezést és diákok, valamint felkészítőik munkáját!