Középfokú iskolai felvételi eljárás

A középfokú iskolai felvételi eljárással kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet alapján


HATÁRIDŐKFELADATOK
2020. szeptember 30.A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területei meghatározásának formáját.
2020. október 20.A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
2020. október 20.A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
2020. október 31.Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2021. január 23.Az általános felvételi eljárás kezdete.
2021. február 19.Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
2021. február 23.-március 12.A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2021. március 16.A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2021. március 22-23.A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2021. március 24.Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
2021. március 26.A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé sorrendben.
2021. április 9.A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját
2021. április 14.A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak
2021. április 23.A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2021. április 30.A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2021. május 10-21.Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2021. május 10.-augusztus 31.A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki
2021. május 21.A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2021. június 1.A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2021. június 22-24.Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Adventi kalendárium

Kedves Látogató!

Az adventi időben ebben az online kalendáriumban minden nap újabb ablak nyitható, az ablakok mögött pedig több ismert és ismeretlen szerzőtől Pál apostol szeretethimnuszának parafrázisként megfogalmazott gondolata, hogy így érhessünk el Szenteste a forráshoz.

Szeretettel,
Zsóri-Ments Orsolya
iskolalelkész

Digitális házirend

„Digitális Házirend” a Kőszegi Evangélikus Középiskola diákjai számára,

avagy Gyakran Ismételt Kérdések a Tantermen kívüli digitális munkarend során

Kőszeg, 2020. 11. 11.

  1. Mikor legyek elérhető tanáraim számára?

Iskolaidőben, azaz munkanapokon 8 és 14 óra között.

  1. Mikor legyen elérhető a tanár a diák számára?

Szintén munkaidőben, munkanapokon 8 és 14 óra között. Lehet, hogy egy kb. egyhetes határidővel egy feladatot ezen kívüli időszakban tölt fel a felhőbe, de az az ő választása, nem jelenti azt, hogy „lehetetlen” (pl. éjjeli) időpontban is elérhetőnek kell lennie.

  1. Mi történik akkor, ha (pl. betegség miatt) nem tudok részt venni egy előre bejelentett számonkérési alkalmon (pl. Redmenta-teszt)?

Jelzem ELŐRE a tanárnak a megadott kommunikációs csatornán. Amennyiben a jelzés elmarad, az értékelés elégtelen.

Ezt megelőzhetem azzal, hogy betegségem esetén ezen időszak alatt is jelzem OSZTÁLYFŐNÖKÖMNEK betegségemet, hogy ő tudja informálni a többi tanáromat.

  1. Milyen kötelességem van a határidők betartását illetően?

100%-os. 

A kiadott feladatokat a tanár által megjelölt időpontig köteles vagyok visszaküldeni.

  1. Mi történik egy ún. kontakt-órán?

A különböző videochat-alkalmazások (Skype, Messenger, Zoom, stb.) során úgy veszek részt, mintha iskolában lennék a tanteremben diáktársaimmal és a tanárral.

Amennyiben a tanár kérésére bekapcsolom eszközöm kameráját is, úgy rendezett környezetben, normál módon felöltözve (!), egyéb zavaró tevékenységet nem végezve veszek részt az online órán.

Kamerát végig bekapcsolva tartom; mikrofon lenémítható, kérésre bekapcsolandó.

A kontaktóráról való távolmaradás – igazolás hiányában – igazolatlan órának minősül.

  1. Milyen módon tudom az elmaradt feladataimat teljesíteni?

Új határidőt kérve illedelmesen – amit a tanár nem köteles megadni.

A cél a feladat elvégzése, és az adott tananyagrésszel való foglalkozás – a fent leírt rendben.

  1. Hogyan tudom használni a Teki-felhőt?

Belépés a felho.kegisz.hu oldalra a tanév elején kapott osztálykóddal

Ott látom a tanáraim által feltöltött anyagokat – a jobb oldali oszlop segít, hogy mennyi idő telt el az utolsó feltöltés óta

Anyagok visszatöltésekor a tanáraim által adott linkre kattintva érem el azt a mappát, ahova az általam megoldott/kitöltött/elkészített/stb. dokumentumot tudom másolni.

Visszatöltéskor figyelek a beazonosíthatóságra, hogy – már előkészülve a szakmai portfólió, szakmai vizsga feltételeihez – a következőképpen mentem el a fájlt: Név_Tárgy_Dátum

  1. Hogyan tudom használni a com programot?

Email címemmel belépek az oldalon, és a tanáromtól kapott ún. direktcímmel (https://redmenta.com/?jumper) részt veszek a feladat megoldásában.

  1. Hogyan tudom a szükséges gyakorlatokat elvégezni?

Gyakorlatvezető oktatómtól ugyanígy a fenti felületeket kapom az információkat, elméleti segítséget, videós tananyagokat. Személyes találkozás az első héten biztosan nem lesz, később egyéni/kiscsoportos konzultációs lehetőségekről figyelem oktatóim információit.

  1. Milyen szankciókkal kell számolnom?

Az iskola házirendje továbbra is érvényes, így annak továbbra is megfelelve viselkedem, és teljesítem feladataimat. Különösen is figyelek arra, hogy a digitális világban senkinek a személyiségi jogát ne sértsem, így tanáraim és osztálytársaim előzetes engedélye nélkül NEM készítek semmilyen kép- és hangfelvételt, amit így megosztani SEM fogok másokkal.

További együttműködést kívánva:

Mesterházy Balázs
      igazgató

TKDM 2020. november

Kőszeg, 2020.11.11.

Intézményünkben a 484/2020 (XI.10.) Korm.rendelet alapján 2020.11.11. napjától áttértünk a tantermen kívüli digitális munkarendre.

Ennek értelmében az iskolában nem tartózkodik diák, kollégistáink is hazautaztak, oktatók is otthonról dolgoznak.

Az iskolában minden munkanapon a 14/2020 (XI.10.) EMMI határozat 4. pontja alapján ügyletet tartunk: az igazgató vagy valamelyik helyettese 8 és 13 óra között az intézményben megtalálható. A  emailen és 94/562110-es telefonon továbbra is elérhetők vagyunk.

Az elkövetkező hetekben lehetőséget biztosítunk tankonyhai, tanéttermi, tangazdasági gyakorlatokra, konzultációkra, hogy kiscsoportokban a megfelelő egészségügyi szabályok betartásával képzéseink ezen formája is működhessen. Ezeket a konzultációkat azonban leghamarabb november 19-én kezdjük, addig kérjük a találkozások nullára való visszaszorítását.

Szülők számára az e-KRÉTA rendszeren keresztül folyamatosan küldjük a szükséges információkat.

Mindenkinek jó egészséget kívánva: erős vár a mi Istenünk!

Mesterházy Balázs
       igazgató

KRAFT-hálaadás

A Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (9730 Kőszeg, Árpád tér 1.) EGYH-KCP-17-P-0053 azonosítószámú pályázatának keretén belül Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség által nyújtott 820 millió forintos támogatásból, és a fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház által biztosított további forrásokból jelentős fejlesztéseket hajtottak végre a kőszegi evangélikus középiskolában. A támogatás céljaként megvalósult a Harangtorony Szálló, a tankert és a tangazdaság felújítása, gép- és eszközbeszerzések, lóistálló és futókör építése. Ezért adtunk hálát az intézményben 2020. október 12-én. További képek itt!