Ökoiskola

Ökoiskola lettünk

A Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium már régóta
igyekszik megfelelni annak a kihívásnak, amit a fenntarthatóság pedagógiája jelent az
oktatásban és a nevelésben. Fenntarthatóan élni annyit jelent, hogy igyekszünk úgy élni, hogy
a jövő generáció létfeltételeit nem vagy minél kevésbé éljük fel a mában.
Dr. Maruzsa Zoltán az Emberi Erőforrásokért Minisztériuma Köznevelésért felelős
helyettes államtitkárától 2018. szeptember 5-én kaptuk meg az értesítést az Ökoiskola cím
elnyeréséről.
Iskolánk 2018. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig viselheti az Ökoiskola címet.
Az elismerést hosszú előkészítő munka előzte meg. A mezőgazdasági szakképzés
hagyománya miatt eddig is különösen fontos szerepet kapott a környezeti nevelés. Hosszú
ideig tagja voltunk a Környezettudatos Szakképző Iskolai Hálózatnak, több „zöld jeles napok”
megünneplését (Állatok Világnapja, Teremtés Hete, Víz Világnapja) beépítettük
hétköznapjainkba. A KEOP 6.1.0. pályázat megvalósítása során a fenntartható életmódot és az
ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztését népszerűsítettük. A KEOP-2012-5.5.0./B
pályázatával iskolánk energetikai kiadásait próbáltuk csökkenteni. A „Tündérkertünk Vas
megye” elnevezésű megmozduláshoz csatlakozva hagyományos, ősi gyümölcsfákat
telepítettünk tankertünkbe. „Zöld iskolai miliőt” alakítottunk ki, parkosított iskolaudvar várja
az ide érkezőt. Madárodúkat, madáretetőket, madáritatót helyeztünk ki. Szelektíven gyűjtjük a
hulladékot az iskolában és a kollégiumban, a tankertünkben komposztálunk. A
Fenntarthatósági Témahéten a megújuló energiákkal, a fogyasztói tudatossággal, az ökológiai
lábnyomunk csökkentésével, a Kőszegi-hegység madárvilágának fajgazdagságával
foglalkoztunk. A tanulói csendesnapok közül sok kötődött-kötődik a fenntartható életmódhoz.
Minden évben természetfotó pályázatot írunk ki diákjaink számára. Rendszeresen részt
veszünk az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és az Írottkő Natúrpark rendezvényein.
Az Ökoiskola cím viselésével elköteleztük magunkat a fenntarthatóságra nevelés egész
intézményes megközelítése mellett. Az elismerés a környezeti nevelésben elkötelezett
tantestület, a technikai és adminisztratív dolgozók együttes munkájával valósult meg.
Diákjaink számára is természetessé válik az egészség- és környezettudatos életmód, a globális
és lokális problémák iránti nyitottság, s aktívan tudnak tenni a felismert problémák
megoldásáért. A pedagógiai munkának csak egy kis eleme az, hogy az ökoiskolává váltunk. A
munka nem állhat meg, mert mindig újabb kihívások elé nézünk.
Illés Péter
megbízott igazgató, 2018

Ökoiskolai cim elnyerése (PDF)

Ökoiskola | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Ökoiskolai munkatervek:

Ökoiskolai beszámolók:

Szándéknyilatkozatok (igazgató, DÖK, fenntartó MEE)