Pályaalkalmassági és foglalkozás-egészségügyi alkalmassági követelmények

Törvényi szabályozás: a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján.

12. § A képzési és kimeneti követelményekben kell meghatározni…

b) a szakma jellegétől függően az iskolai előképzettséget, annak előírását, hogy a szakképzés megkezdéséhez szükséges-e egészségügyi alkalmassági követelmény vagy pályaalkalmassági követelmény teljesítése.

 Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálatPályaalkalmassági vizsgálat
MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT
Mezőgazdasági technikusszükségesnem szükséges
Gazda – lovászszükségesnem szükséges
KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT
Logisztikai technikus Logisztika és szállítmányozás szakmairányban  nem szükséges  nem szükséges
TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT
Pincér – vendégtéri szakemberszükségesszükséges
Szakácsszükségesszükséges
Turisztikai technikusszükségesszükséges
Vendégtéri szaktechnikusszükségesszükséges

Értelmező rendelkezések:

153. § (1) A szakképző intézménybe csak olyan tanulót lehet felvenni vagy átvenni, aki az általa választott szakmára vonatkozóan a képzési és kimeneti követelményekben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a szakmai vizsgára bocsátásnak.

246. § Szakképzési munkaszerződés azzal a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel köthető, aki a szakmára előírt egészségügyi feltételeknek és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

Egészségügyi alkalmassági követelmények

Kizáró okok ismertetése az alkalmasság orvosi véleményezésénél

SzakmaKizáró okokEgyedi elbírálást igénylő betegségek
Mezőgazdasági technikusGyenge fejlettség és izomerő.
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések.
Krónikus gyomor-bélrendszeri megbetegedések.
Diabetes mellitus.
Idült bőrbetegségek a kézen.
Epilepszia.
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint
Gazda-LovászÁtlagon aluli fejlettség és izomerő
A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések.
Kéz idült bőrbetegségei.
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint  
Logisztikai technikus- Logisztika és szállítmányozás szakmairánybanNincsNincs
SzakácsÁtlagon aluli fejlettség és izomerő
Asztma
Epilepszia
Idült bőrbetegségek  
Ízérzés- és szaglászavar
Vegetatív disztónia
Allergia
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések egyéni elbírálás szerint.
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint
Pincér-vendégtéri szakemberBeszédhiba
Halláscsökkenés
Epilepszia  
Idült bőrbetegségek, arc, kéz torzító elváltozásai
A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések
Allergia
Asztma
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint
Vendégtéri szaktechnikusBeszédhiba
Idült bőrbetegségek, arc, kéz torzító elváltozásai
A statikai rendszer jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei
Allergia
Asztma
Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések
Epilepszia
Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint.
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint
Turisztikai technikusBeszédhiba
Arc és kéz torzító elváltozásai
Epilepszia
Végtag rendellenességek
Halláscsökkenés
Kardiológiai betegség – egyedi elbírálás szerint

Pályaalkalmassági követelmények a

TURIZMUS ÉS VENDÉGLÁTÁS ÁGAZATBAN

Szakmai készségTársas kompetenciák
Beszédkészség
Elemi számolási készség
Elemi szintű számítógép-használat
Információforrások kezelése
Olvasott szöveg megértése
Mennyiségérzék  
Együttműködő-készség
Határozottság
Irányítási készség
Irányíthatóság
Kapcsolatteremtő-képesség
Kompromisszumkészség
Közérthetőség
Motiválhatóság
Nyelvi magabiztosság
Rugalmasság
Visszacsatolási készség
Hatékony kérdezés készsége
Konfliktusmegoldó-képesség
Meggyőzőkészség
Udvariasság
Személyes kompetenciákMódszerkompetenciák
Állóképesség, terhelhetőség
Döntésképesség
Elhivatottság
Fejlődőképesség
Felelősségtudat
Megbízhatóság
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Önállóság
Önfejlesztés
Pontosság
Rátermettség
Szabálykövetés
Szervezőkészség
Szorgalom, igyekezet
Aktív hallgatás
Hatékony kommunikáció
Külső megjelenés
Ízérzékelés
Kézügyesség
Szaglás
A környezet tisztántartása
Áttekintő képesség
Elemző gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés
Harmóniára és esztétikára való törekvés
Helyzetfelismerés
Információgyűjtés
Körültekintés, elővigyázatosság
Logikus gondolkodás
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Rendszerező képesség
Tervezési képesség
Kreativitás
Új ötletek, megoldások kipróbálása

Kőszeg, 2022. április

Rendkívüli felvételi eljárás 2022

Tisztelt Szülők! Kedves Leendő Diákjaink!

2022. május 9. és augusztus 31. között rendkívüli felvételi eljárást írunk ki iskolánk következő képzéseire:

  • gimnázium
  • mezőgazdasági technikus
  • turisztikai technikus
  • vendégtéri szaktechnikus
  • logisztikai technikus
  • szakács
  • pincér
  • lovász

Kérjük, jelentkezzenek elérhetőségeinken ( és 94/562110), szívesen válaszolunk bármilyen kérdésre.

Üdvözlettel: Mesterházy Balázs igazgató