Oktatói testület

fmm

Fazekasné Marton Mónika

Mezőgazdasági szakoktató, osztályfőnök 9.L

„A tanulás a legerősebb fegyver, amivel megválthatod a világot.” (Nelson Mandela)

Farkas Zsolt

matematika, osztályfőnök 9.V

„Távolról sem kell mindenben egyetérteni, épp attól érdekes a világ, hogy sokan sokfélét gondolunk róla.”
Mérő László
„Távolról sem kell mindenben egyetérteni, épp attól érdekes a világ, hogy sokan sokfélét gondolunk róla.”
Mérő László

Frank-Sziklai Márta

történelem, osztályfőnök 12.G

Tanulom, hiszem, építem a közösségeket.

Füzi Mária

Földrajz, osztályfőnök 12.T

„Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata.” – Maria Montessori

Gecséné Bedőcs Mónika

német nyelv, osztályfőnök 13.K

Az idő az egyetlen, ami magától megy, a többi rajtunk múlik.

Gergáczné Varga Andrea

Magyar-történelem, osztályfőnök 10.G

Ha hajót akarsz építeni, ne dobold össze az embereket, hogy fát gyűjtsenek, és ne adj nekik feladatokat. Inkább tanítsd meg nekik, hogyan vágyakozzanak a tenger mérhetetlen végtelensége iránt.

Grozner-Takács Zsuzsanna

logisztika, osztályfőnök 10.T

A tanítást is lehet tanulni, de azt gondolom, ehhez jóval többre van szükség. Alázatra, önbizalomra, lojalitásra. Mégis, ami számomra a legfontosabb: nyitottság és őszinteség a diákok felé. „A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál.” William Arthur Ward

Gombos Ágnes

katolikus hittan

„A vidám szív derűssé teszi az arcot…”(Péld 15,13) Örömmel végzem hivatásomat, tanítványaimat szeretettel, türelemmel, példamutatással és következetesen próbálom az igaz életre nevelni.

Horváthné Várvizi Henriette

angol nyelv, osztályfőnök 11.G

Carpe diem! Sieze the day! Ragadd meg a napot!

Illés Péter

Biológia, Ökoiskolai felelős; osztályfőnök 11.V

​”Ész és szív mindig együtt vezessen.” Chernel I.

Petrik Zoltánné

Kollégiumi nevelő

Juhász Noémi Valéria

magyar nyelv és irodalom, osztályfőnök 9.G

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.” C. W. Buehner

Kampits Ernő

Mezőgazdasági ismeretek

“Egyetlen ismeret van,a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” Weöres Sándor

KAPYNÉ ARANYOS GYÖRGYI

testnevelés, osztályfőnök 10.L

Petrik Zoltán

kollégiumi Nevelő, Testnevelés

Kovátsné Kemenes Andrea

kollégiumi nevelő

Kuzmiczky Adrienn

német, angol

A megszerzett tudás amíg élsz, szolgál, minden megtanult nyelv új emberré formál.

Martonné Némethy Márta

gyógypedagógus

„Minden gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

Dr. Mentes Katalin

szakmai igazgatóhelyettes

Higgyünk a jövőben, a jövő alakításának lehetőségében. Higgyünk abban, hogy adhatunk, gyógyíthatunk, tehetünk az élővilágért, a Földért, a természetért, az emberiségért, egymásért, magunkért. (Tisch Ferenc)

e 0333 másolat

Mesterházy balázs

igazgató

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek Ti is azt cselekedjétek velük.” (Mt 7,12)

Mihalovits Nándor

Kollégiumi nevelő

 

Nagyné Kövér Tímea

Vendéglátó termelés-alapképzés

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” (Szent-Györgyi Albert)

Vajda-Németh Vivien

Lovász szakoktató (GYES)

„Elég realista vagyok ahhoz, hogy tudjam, nem érhetek el minden diákot. De elég optimista vagyok ahhoz, hogy minden reggel rászánjam magam, és megpróbáljam.” (Preston Morgan)

Proks Edina

Értékesítési és vendégtéri ismeretek, osztályfőnök 10.V

Szabó Margit Gyöngyi

turisztikai ismeretek, osztályfőnök 11.T

Vannak dolgok, amiket nem elég megtanulni, át kell azokat élni. Több tapasztalattal és mélyebb tudással több mindenre alapozhatunk. Ezért szeretném a tudás mellé tapasztalataimat is átadni a diákoknak. Azon vagyok, hogy erényeikre koncentrálva minél többet hozzak ki erősségeikből!

Szakosné Zsigmond Terézia

német nyelv, DÖK-patronáló tanár, osztályfőnök 11.L

Szántai Judit

angol nyelv

A feladat,ami előtted áll,soha nem olyan nagy,mint az erő,ami mögötted van.

Vargáné Krug Ágnes

gyakorlati oktatásvezető

„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes,… Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie.
A világ sem az.” (Tari Annamária)

Vincze Anita

általános igazgatóhelyettes

Velük, értük, közöttük.

Zsóri-Ments Orsolya

iskolalelkész

A krisztusi szeretetet és szabadságot igyekszem keresni és tanulni minden találkozásban.

Molnár Adrienn

turizmus-vendéglátás szakoktató, osztályfőnök 9.T

Az élet
gyakorlatában ügyességre nem taníthat semmiféle
 iskola, annak iskolája csak maga az
élet. (Eötvös Loránd)

ÓRAADÓK

B. Tóth Gábor

Vendéglátó termelés

Illésné Forintos Tünde; kÁROLYI NÓRA

Magyar nyelv és irodalom

Csukáné Szász Judit

ének-zene

Gerber Katalin

vendéglátó termelés - alapképzés

Kővári Lajos

történelem, kultúr- és vallástörténet

dr. Mátrai István

fizika

dr. Mátrainé Tálos Ilona

kémia

Sebesi Patrik

testnevelés

potyondiné prapatics márta

kertész

Tálas Ágnes

vizuális kultúra

Török Miklós

Növénytermesztés

Varga Szilárd/sIMON mÁTÉ

fogathajtás/LOVAGLÁS

Operatív dolgozók

Baráthné Doktor Krisztina

könyvelő-pénztár

Riegler Erika

munkaügy

Horváthné Oláh Csilla

gazdasági vezető

Kucserka Ildikó

iskolatitkár

Luif Szabina

könyvtár, munkaügy (GYES)

Nagy Szabolcs László

tangazdaság-vezető

Prisznyák Balázs

rendszergazda,
üzemeltetési vezető

Technikai dolgozók

Bencsik Mária

szakács

Berecz Tamás Szilveszter

karbantartó-asztalos

Gulner Mihályné

takarító, Portás

Hefflerné Komáromi Kitti

takarító

Kovács Tamás

állatgondozó

Preisinger Zsanett

konyhalány

Kutics András

karbantartó

Lamp Tibor

karbantartó-festő

Mühlhauser Ferenc

éjjeliőr

Németh Csabáné

takarító

Pete Krisztina

Állatgondozó

Szárnyas Péter Imréné

takarító

Szőllősi Imréné

konyhalány

Oláh Szilvia

Takarító

Schrantzné Lóránt Andrea

takarító

harangtorony szálló dolgozói

B. Tóth Gábor

vezető szakács

Borsics Attila

hotel manager

Eckerné Balogh Nikolett

szobaasszony

KOVÁTSNÉ MOLNÁR KATALIN

SZOBAASSZONY

mARTINÉ DALOS TÍMEA

TAKARÍTÓ

Neválovits Margit Veronika

rECEPCIÓS

PRISZNYÁK bALÁZS

ÜZEMELTETÉSi VEZETŐ

Varga Márta

recepciós