Oktatói testület

Cséryné Kiss Lívia

kollégiumi nevelő

„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba.” Németh László

Farkas Zsolt

matematika, osztályfőnök 11V

„Távolról sem kell mindenben egyetérteni, épp attól érdekes a világ, hogy sokan sokfélét gondolunk róla.”
Mérő László

Frank-Sziklai Márta

történelem, osztályfőnök 11G

Tanulom, hiszem, építem a közösségeket.

Füzi Mária

Földrajz, osztályfőnök 11T

„Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata.” – Maria Montessori

Gecséné Bedőcs Mónika

német nyelv, osztályfőnök 12K

Az idő az egyetlen, ami magától megy, a többi rajtunk múlik.

Gergáczné Varga Andrea

Magyar-történelem, osztályfőnök 9G

Ha hajót akarsz építeni, ne dobold össze az embereket, hogy fát gyűjtsenek, és ne adj nekik feladatokat. Inkább tanítsd meg nekik, hogyan vágyakozzanak a tenger mérhetetlen végtelensége iránt.

Grozner-Takács Zsuzsanna

logisztika, osztályfőnök 12A

A tanítást is lehet tanulni, de azt gondolom, ehhez jóval többre van szükség. Alázatra, önbizalomra, lojalitásra. Mégis, ami számomra a legfontosabb: nyitottság és őszinteség a diákok felé. „A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál.” William Arthur Ward

Gombos Ágnes

katolikus hittan

„A vidám szív derűssé teszi az arcot…”(Péld 15,13) Örömmel végzem hivatásomat, tanítványaimat szeretettel, türelemmel, példamutatással és következetesen próbálom az igaz életre nevelni.

Haizer-Kozma Ivett

matematika-földrajz (GYES)

A sikeres tanítás-tanulás folyamata a kölcsönösségen alapul.

Horváthné Várvizi Henriette

angol nyelv, osztályfőnök 10G

Carpe diem! Sieze the day! Ragadd meg a napot!

Illés Péter

Biológia, osztályfőnök 10V

​”Ész és szív mindig együtt vezessen.” Chernel I.

Fazekasné Marton Mónika

Mezőgazdasági szakoktató

Juhász Noémi Valéria

magyar nyelv és irodalom, osztályfőnök 11L

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.” C. W. Buehner

Kampits Ernő

Mezőgazdasági ismeretek

“Egyetlen ismeret van,a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra” Weöres Sándor

KAPYNÉ ARANYOS GYÖRGYI

testnevelés, osztályfőnök 9L

Koltay Árpád

testnevelés, kollégiumvezető

„Az ember sohasem egyedül, önmagában fejlődik, hanem mindig csak másokkal való kapcsolatában akár pozitív, akár negatív értelemben” Ruth Bang

Kovátsné Kemenes Andrea

kollégiumi nevelő, DÖK-patronáló

Kuzmiczky Adrienn

német, angol

A megszerzett tudás amíg élsz, szolgál, minden megtanult nyelv új emberré formál.

Martonné Némethy Márta

gyógypedagógus

„Minden gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű.”

Dr. Mentes Katalin

szakmai igazgatóhelyettes

Higgyünk a jövőben, a jövő alakításának lehetőségében. Higgyünk abban, hogy adhatunk, gyógyíthatunk, tehetünk az élővilágért, a Földért, a természetért, az emberiségért, egymásért, magunkért. (Tisch Ferenc)

Mesterházy balázs

igazgató

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek Ti is azt cselekedjétek velük.” (Mt 7,12)

Molnár Nándor

informatika, digitális kultúra, könyvtár, osztályfőnök 9T

„Vigyázz, hogyan gondolkodsz, az életedet a gondolataid formálják.”

Nagyné Kövér Tímea

Vendéglátó termelés-alapképzés

„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.” (Szent-Györgyi Albert)

Németh Vivien

Lovász szakoktató, osztályfőnök 13A

„Elég realista vagyok ahhoz, hogy tudjam, nem érhetek el minden diákot. De elég optimista vagyok ahhoz, hogy minden reggel rászánjam magam, és megpróbáljam.” (Preston Morgan)

Proks Edina

Értékesítési és vendégtéri ismeretek, osztályfőnök 9V

Szabó Margit Gyöngyi

turisztikai ismeretek, osztályfőnök 10T

Vannak dolgok, amiket nem elég megtanulni, át kell azokat élni. Több tapasztalattal és mélyebb tudással több mindenre alapozhatunk. Ezért szeretném a tudás mellé tapasztalataimat is átadni a diákoknak. Azon vagyok, hogy erényeikre koncentrálva minél többet hozzak ki erősségeikből!

Szakosné Zsigmond Terézia

német nyelv, osztályfőnök 10L

Szántai Judit

angol nyelv

A feladat,ami előtted áll,soha nem olyan nagy,mint az erő,ami mögötted van.

Vargáné Krug Ágnes

gyakorlati oktatásvezető

„A gyereknevelés és tanítás során az a legfontosabb, hogy egy gyerek mindig tudja, akkor is szeretik őt, ha nem tökéletes,… Ez olyan bizalom a felnőtt részéről, amit minden korú gyerek megérez. Hogy hisznek benne. Tévedhet és hibázhat. Nem kell tökéletesnek lennie.
A világ sem az.” (Tari Annamária)

Vincze Anita

általános igazgatóhelyettes

Velük, értük, közöttük.

Zsóri-Ments Orsolya

iskolalelkész

A krisztusi szeretetet és szabadságot igyekszem keresni és tanulni minden találkozásban.

Molnár Adrienn

turizmus-vendéglátás szakoktató

ÓRAADÓK

B. Tóth Gábor

Vendéglátó termelés

Bella Denisza

Magyar nyelv és irodalom

Csukáné Szász Judit

ének-zene

Gerber Katalin

vendéglátó termelés - alapképzés

Kővári Lajos

kultúr- és vallástörténet

dr. Mátrai István

fizika

dr. Mátrainé Tálos Ilona

kémia

Petrik Zoltán

kollégiumi nevelő, testnevelés

potyondiné prapatics márta

kertész

Tálas Ágnes

vizuális kultúra

Török Miklós

Növénytermesztés

Varga Szilárd

fogathajtás

Operatív dolgozók

Baráthné Doktor Krisztina

könyvelő-pénztár

Riegler Erika

munkaügy

Horváthné Oláh Csilla

gazdasági vezető

Kucserka Ildikó

iskolatitkár

Luif Szabina

könyvtár, munkaügy (GYES)

Nagy Szabolcs László

tangazdaság-vezető

Prisznyák Balázs

rendszergazda,
üzemeltetési vezető

Technikai dolgozók

Bencsik Mária

szakács

Berecz Tamás Szilveszter

karbantartó-asztalos

Gulner Mihályné

takarító, Portás

takarító

Kovács Tamás

állatgondozó

Preisinger Zsanett

konyhalány

Kutics András

karbantartó, portás

Lamp Tibor

karbantartó-festő

Mühlhauser Ferenc

éjjeliőr

Németh Csabáné

takarító

Pete Krisztina

Állatgondozó

Szárnyas Péter Imréné

takarító

Szőllősi Imréné

konyhalány

Varasdi Lászlóné

Takarító

takarító

harangtorony szálló dolgozói

B. Tóth Gábor

vezető szakács

Borsics Attila

hotel manager

Eckerné Balogh Nikolett

szobaasszony

KOVÁTSNÉ MOLNÁR KATALIN

SZOBAASSZONY

mARTINÉ DALOS TÍMEA

TAKARÍTÓ

PIRKÓ PETRA

rECEPCIÓS (GYES)

PRISZNYÁK bALÁZS

ÜZEMELTETÉS VEZETŐ

Varga Márta

recepciós