Gimnázium

Képzési idő: 4 év

Tanulmányi terület kódja: 0010

Általános tantervű gimnáziumként az egyéni tanulási utak megtalálásával, az emelt szintű tanórák lehetőségeinek kihasználásával kiscsoportokban juttatjuk el a tanulókat a továbbtanuláshoz.

Az első tanévben a közösségépítés és a tanulás tanulása/tanítása van a központban, a második-harmadik évben a digitális tanulás, interdiszciplináris projektek segítik a tanulást, szélesítik a világlátást, míg negyedikben az eredményes érettségi vizsga megalapozása, a pályaorientáció és a továbbtanulás a hangsúlyos.

A hatékony tanulást diák- és tanármentorok, valamint digitális tananyagok biztosítják.

Felvételi vizsga: elbeszélgetés (a családdal együtt) március elején. A felvételi rangsorolás alapja az 5.- 6.- 7. osztály év végi és a  – 8. osztály félévi jegyei.