Testing-Bubble-Sheet-Exam

Középfokú iskolai felvételi eljárás

A középfokú iskolai felvételi eljárással kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet alapján


HATÁRIDŐKFELADATOK
2020. szeptember 30.A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területei meghatározásának formáját.
2020. október 20.A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
2020. október 20.A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
2020. október 31.Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2021. január 23.Az általános felvételi eljárás kezdete.
2021. február 19.Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
2021. február 23.-március 12.A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2021. március 16.A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2021. március 22-23.A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2021. március 24.Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
2021. március 26.A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé sorrendben.
2021. április 9.A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját
2021. április 14.A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak
2021. április 23.A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2021. április 30.A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2021. május 10-21.Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2021. május 10.-augusztus 31.A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki
2021. május 21.A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2021. június 1.A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2021. június 22-24.Beiratkozás a középfokú iskolákba.