Evangélikus

Keresztyén szellemiségű iskolánkban, mint bármilyen humanisztikus értékeket valló intézményben, önmagáért szeretjük a gyermekeket. És ennek a szeretetnek van forrása, ennek a szeretetnek a forrását megnevezzük, és a legtöbben Istennek hívjuk, akit Jézus Krisztusban ismertünk meg. Iskolánk befogadó iskola, a más vallásúak, az útkeresők vagy a nem hívők számára is támaszt nyújt az értékek keresésében.Tudjuk: hitet közülünk senki nem tud adni egy másik embernek, de át tudja adni azokat az ismereteit, amik segíthetnek elindulni a hit útján. A hitéleti nevelésnek van egy nem látható, megfoghatatlan része, ami a személyes példaadásban, az iskolában megnyilvánuló hangulatban, a személyes törődés minőségében és a személyközi kapcsolatokban lesz érzékelhető, megtapasztalható a diákok számára. Erre törekszünk az iskola falain belül Pál apostol biztató szavai szerint: „Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1 Kor 16,14.)