Tanulási utak

Diákjaink felkészülhetnek akár a továbbtanulásra, akár a majdani munkavállalás szakterületének kiválasztására. Általános tantervű gimnáziumként biztosítjuk a későbbi években (a 11-12. évfolyamon) megtörténő specializáció lehetőségét, a felsőoktatási követelmények teljesítését. Az idegen nyelv(ek) elsajátításához és az emelt szintű érettségi teljesítéséhez is személyre szabott támogatást nyújtunk. Alapvetően tantárgyi rendszerben fogunk oktatni, de készek vagyunk kreatív, kíváncsi, kritikus gondolkodású, erős együttműködési készségekkel bíró tanulóinknak projektek, témahetek, vagy bemutatók sorával lehetőséget adni a fejlődésre, kiteljesedésre.