Tantestület

Csehné Hámori Éva

„Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak. A jövőnek élünk: a szépért, s a jóért, amit tehetünk” Széchenyi István

Cséryné Kiss Lívia

“Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba.” Németh László

Frank-Sziklai Márta

Tanulom, hiszem, építem a közösségeket.

Füzi Mária

“Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata.” – Maria Montessori

Füzi Mária

“Kezdeményezni, azután hagyni, hogy a gyermek szabadon kibontakoztathassa képességeit. Ez a pedagógus feladata.” – Maria Montessori

Garami Sándor

Vezetni könnyű, de közlekedni tudni kell.

Gecséné Bedőcs Mónika

Az idő az egyetlen, ami magától megy, a többi rajtunk múlik.

Gergáczné Varga Andrea

Ha hajót akarsz építeni, ne dobold össze az embereket, hogy fát gyűjtsenek, és ne adj nekik feladatokat. Inkább tanítsd meg nekik, hogyan vágyakozzanak a tenger mérhetetlen végtelensége iránt.

Gombos Ágnes

„A vidám szív derűssé teszi az arcot…”(Péld 15,13) Örömmel végzem hivatásomat, tanítványaimat szeretettel, türelemmel, példamutatással és következetesen próbálom az igaz életre nevelni.

Haizer-Kozma Ivett

A sikeres tanítás-tanulás folyamata a kölcsönösségen alapul.

Horváthné Várvizi Henriette

Carpe diem! Sieze the day! Ragadd meg a napot!

Illés András

,,minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza, hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni.”

Illés Péter

​”Ész és szív mindig együtt vezessen.” Chernel I.

Iván Ferencné

Azon szerencsések közé tartozom, akik elmondhatják: “Munkám a hobbym! ” Büszkeséggel tölt el, ha látom, hogy tanítványaim példamutatásom és nevelésem hatására szerető gondossággal bánnak a rájuk bízott lovakkal.

Juhász Noémi

„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.” C. W. Buehner

Kampits Ernő

“Egyetlen ismeret van,a többi csak toldás:Alattad a föld,fölötted az ég,benned a létra” Weöres Sándor

Koltay Árpád

„Az ember sohasem egyedül, önmagában fejlődik, hanem mindig csak másokkal való kapcsolatában akár pozitív, akár negatív értelemben” Ruth Bang

Kuzmiczky Adrienn

A megszerzett tudás amíg élsz, szolgál, minden megtanult nyelv új emberré formál.

Dr. Mentes Katalin

Higgyünk a jövőben, a jövő alakításának lehetőségében. Higgyünk abban, hogy adhatunk, gyógyíthatunk, tehetünk az élővilágért, a Földért, a természetért, az emberiségért, egymásért, magunkért. (Tisch Ferenc)

Mesterházy Balázs

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek Ti is azt cselekedjétek velük.” (Mt 7,12)

Németh Vivien

“Elég realista vagyok ahhoz, hogy tudjam, nem érhetek el minden diákot. De elég optimista vagyok ahhoz, hogy minden reggel rászánjam magam, és megpróbáljam.” (Preston Morgan)

Prisznyák Balázs

Nem az az okos, aki mindent tud, hanem aki tudja, hogy hol kell keresni.

Szabó Gyöngyi

Vannak dolgok, amiket nem elég megtanulni, át kell azokat élni. Több tapasztalattal és mélyebb tudással több mindenre alapozhatunk. Ezért szeretném a tudás mellé tapasztalataimat is átadni a diákoknak. Azon vagyok, hogy erényeikre koncentrálva minél többet hozzak ki erősségeikből!

Szántai Judit

A feladat,ami előtted áll,soha nem olyan nagy,mint az erő,ami mögötted van.

Takács Zsuzsanna

A tanítást is lehet tanulni, de azt gondolom, ehhez jóval többre van szükség. Alázatra, önbizalomra, lojalitásra. Mégis, ami számomra a legfontosabb: nyitottság és őszinteség a diákok felé. “A középszerű tanár magyaráz. A jó tanár indokol. A kiváló tanár demonstrál. A nagyszerű tanár inspirál.” William Arthur Ward

Zsóri-Ments Orsolya

A krisztusi szeretetet és szabadságot igyekszem keresni és tanulni minden találkozásban.

Vargáné Krug Ágnes

B. Tóth Gábor

Libor Dániel

Martonné Némethy Márta

Nagyné Kövér Tímea

Operatív és Gazdasági dolgozók