TKDM meghosszabbítása április 7-ig

A Kormány március 4-i döntése értelmében a tavaszi szünet végéig folytatódik iskolánkban is a tantermen kívüli digitális munkarend. Köszönöm a szülők, diákok és tanárkollégáim eddigi együttműködését, és kérem még türelmüket, ill. kitartásukat (legalább) március 26. péntekig, a tavaszi szünet kezdetéig.

A 104/2021 (III.5.) Korm.rendelet

A szakképzésért felelős államtitkár utasítása értelmében ebben az időszakban sajnos személyes konzultációkat és gyakorlatokat sem tudunk tartani.

Intézményünkben hétköznap délelőttönként (8-12 óra között) személyes ügyeletet tartunk, délután hívják a 20/8244334-es telefonszámot.

Jó egészséget kívánok, üdvözlettel:
Mesterházy Balázs igazgató

Rendhagyó szalagtűzés

November végén szülőkkel, tanárokkal szerettük volna együtt ünnepelni az idei tanévben végzős osztályainkat, hogy a szokásoknak megfelelően a Jurisics Vár Lovagtermében megkapják azt a szalagot, amely jelzi, hogy 2, 3 vagy 4 éven keresztül evangélikus iskolánk diákjai lehettek.

A vírushelyzet miatt ez most nem volt lehetséges, de örültünk a diákjaink kezdeményezésének, hogy ők mindezek ellenére szeretnék hordani a szalagot, találjuk meg a módját egy ünnepélyes átadásnak.

Osztályfőnökkel, igazgatóval, szépen felöltözött diákokkal végül 2021. február 26-án, pénteken iskolánk dísztermében tartottuk ezeket az osztályonkénti alkalmakat. Ezek során egyaránt meg tudtunk felelni az egészségügyi előírásoknak, és mégis méltó körülmények között – osztályfőnöki beszéddel, iskolalelkészi (videós) áhítattal, zenével és áldással – kapták meg diákjaink a szalagot, amelyről sokan hisszük, hogy több, mint egy kék szövetdarab; a közösséghez tartozást jelzi.

Az ünnep egyik különleges pillanata volt, amikor a 13K-s osztályfőnök – egykor maga is Tekis diák Kovács Péter tanár úr – saját volt osztályfőnökétől kapott Paulo Coelho-idézetét osztotta meg útravalóul övéivel: „A világon minden ember kapott valami adományt az égtől. Ez valakiben magától megmutatkozik, valakinek viszont meg kell dolgoznia érte, hogy megtalálja.”

A 12A-s osztályfőnök, Gergáczné Varga Andrea tanárnő Márai Sándor szavaival együtt biztatta diákjait, hogy ne mulasszák el a pillanatot! Szakképző (11C) osztályától dr. Molnárné Módra Nelli tanárnő pedig Simon András gondolataival búcsúzott: „A te szíved mélyén is ott van a tudás, amely boldoggá tehet. Életed forgatókönyvét Isten írja, de a stílusát te teszed széppé vagy édessé azzal, ahogy megéled.”

Kívánjuk végzős diákjainknak Isten áldását az úton, amelynek következő állomása a sikeres érettségi és szakmai vizsga lesz.

MB

Digitális munkarend folytatódik

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 85/2021. (II. 27.) Korm. rendelet értelmében a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet rendelkezéseit 2021. március 16-ig lehet alkalmazni – így addig biztosan marad a tantermen kívüli digitális munkarend. Kérjük továbbra is mindenki együttműködését és türelmét!

TKDM újabb meghosszabbítása

Kedves Szülők és Diákok!

Biztosan követik Önök is a híreket, és tudják, hogy a koronavírus elleni küzdelem miatt a kormány meghosszabbította a szigorító intézkedéseket, így 2021. március 1-ig biztosan marad a digitális munkarend a középiskolákban.

Ez azt jelenti, hogy a kollégiumot nem tudjuk megnyitni, ill. folytatódik a november közepe óta tartó online oktatás.

Kérem, hogy mindenki lelkiismeretesen vegyen részt ebben az oktatási folyamatban, hiszen ez egy ÚJ HELYZET, ez már nemcsak a karácsonyi szünet előtti néhány hét alternatív munkarendje, hanem többedik hónapos digitális munkarend.

Kérem a diákokat, hogy használják ki a lehetőségeket, és teljesítsék tanáraik kérését – ha ez tananyag-visszaküldést jelent, akkor azt, ha online órán való aktív részvételt, akkor azt.

Ez utóbbit annyiban szigorítjuk, hogy mostantól (február 1-től)

– írhat a tanár hiányzást a Krétában, amennyiben egy előre megbeszélt időpontban online órát tart, és a diák kimentés nélkül nem jelenik meg

– érdemjegy adható egy bizonyos időszak (heti óraszámtól függően) hozzáállására, jelenlétére.

A kettő együtt is alkalmazható természetesen, valamint a kimaradt teljesítmény (meg nem írt dolgozat, határidőre le nem adott feladat, stb.) természetesen bármikor értékelhető.

Az osztályfőnökök és szaktanárok erről természetesen tájékoztatják külön is a diákokat.

Az iskolai gyakorlatokat (alsóbb évfolyamokon is), ill. az érettségire/szakmai vizsgára készülő diákcsoportjainkat továbbra is fogadjuk a kialakult konzultációs rendben – használják ki a diákok ezeket az alkalmakat is!

Továbbra is kérem együttműködésüket, hogy ez az egyikünk által sem ideálisnak tartott időszakból a lehető legtöbbet hozzuk ki, és ne kelljen évismétlésen gondolkodnia senkinek.

Üdvözlettel, erős vár a mi Istenünk:

Mesterházy Balázs igazgató

Ökumenikus imahét 2021 – KEDD

„…maradjatok meg az én szeretetemben! ” (Jn 15,9b)

Az ökumenikus imahét margójára – 1.

Öntudatos kis csoportok. Mindenki tudja hova tartozik és hogy mi alapján tartozik oda, ahova. Ismeri a közösség múltját, hagyományait, alapértékeit és a jelenben is megtartó erejét. Kiáll érte, képviseli, hiszen ebben a csoportban érzi otthon és biztonságban magát. Ezzel egyidejűleg, természetszerűen el is határolódik a másik csoporttól, amelyik nyilván valamennyire másként gondolkodik, kicsit máshogy látja a világot, talán kicsit más az értékrendje, és aki máshol és máshogy érzi magát otthon. És ez így van rendjén, amíg Isten gyermekeiként mindnyájan ott ülünk az Isten „két térdén”. Amíg mindannyian ott érezzük magunkat igazán otthon. Ahogy a többgyermekes családokban is osztozni kell a szülők szeretetén, itt sincs másként. De amíg ugyanabból az atyai szeretetből merítünk, talán nem is baj, ha kicsit mások vagyunk, csak tudjunk ebben a szeretetben megmaradni…

ÖKUMENIKUS IMAHÉT 2021

Idén január 17-étől újra ünnepelhetjük az ökumenikus imahetet.

Biztatunk minden kedves olvasót, hogy a TEKI LELKI rovatunkban kövessék figyelemmel a hétfői áhítaton túl a napi – komoly üzeneteket hordozó – karikatúrákat és magyarázatokat iskolalelkészünktől és római katolikus testvéreinktől egyaránt.

ökumenikus imahét 2021

Kedves Látogató!

2021-ben január 17-én kezdődött az Ökumenikus imahét.

Mit érdemes erről általánosságban tudni? Érdemes erről meghallgatni a dr. Fischl Vilmossal, A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkárával készült interjút:

Iskolánk a másik egyházi iskolával együtt a digitális oktatás miatt egy online áhítat megtartása mellett döntött:

Kőszegen az idei ökumenikus imahét keretében három alkalom lesz a személyes találkozásra.

  • 2021. január 18. hétfő, Jézus szíve Plébániatemplom
    Igét hirdet: Baranyayné Rohn Erzsébet evangélikus lelkész
  • 2021. január 20. szerda, evangélikus templom
    Igét hirdet: Hurgoi Sándor templomigazgató, rk. iskolalelkész
  • 2021. január 22. péntek, Jézus szíve Plébániatemplom
    Igét hirdet: Donatin Tamás református lelkipásztor


Az alkalmak 18 órakor kezdődnek a járványügyi előírások betartásával.

Isten áldása legyen az ökumenikus imahét találkozásain!

Lelkésznő

TKDM folytatódik…

Kedves Szülők és Diákok!  

Biztos vagyok benne, hogy mindannyian követitek a híreket, ez a miniszterelnök mai bejelentése:

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orban-februar-elsejeig-meghosszabbitjuk-az-eddig-fennallo-intezkedeseket

Ez alapján arra kérek mindenkit, hogy így tervezzük meg az előttünk álló 3 hetet, hogy még február 1-ig biztosan digitális munkarendben dolgozunk. Hangsúlyozom, hogy ez nem a vakáció meghosszabbítását jelenti, hanem a félévzárással most van még lehetőség arra, hogy az elmúlt 4 hónap munkájáról egy képet kapjunk.

Ehhez kapcsolódva szeretnénk felajánlani az előttünk álló két hétben személyes konzultációkat és természetesen a gyakorlati foglalkozások folytatását. Erről még a KRÉTA rendszeren keresztül küldünk részletes információt, de a lényeg, hogy akkor hétfőtől még folytatjuk az online oktatást.

Köszönöm és kérem mindenkinek a türelmét és együttműködését, jó egészséget kívánok:

Mesterházy Balázs

igazgató

advent

Kedves Látogató!

Adventben induló honlapunkon hadd ajánljam figyelmébe az aktualitások között az online adventi kalendáriumunkat.

Az idei adventben kevesebb közösségi alkalmon tudunk részt venni, de az evangélikus templom kertjében nyugodtan lehet sétálni, és aki arra jár egy hetente megújuló tartalommal jelentkező imaösvényt is végigjárhat.

Az otthoni elcsendesedést pedig ez a gyertyagyújtási liturgia (forrás: https://archiv.evangelikus.hu/unnep/advent/gyertyagyujtas/adventi-gyertyagyujtasi-liturgia-csaladoknak-otthonra) is segítheti:

I. VASÁRNAP

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének.

Elmélkedés: Az első gyertya fénye jelenti azt a szerény reménysugarat, amely több évszázadon át az Ószövetség sötétségében pislákolt. “Ujjongj, örvendj Sion leánya, Jeruzsálem és népem, mert íme én majd eljövök, és benned lakom, úgymond az Úr” (Zak 2,10). Magunkon tapasztaljuk, hogy milyen rokkant az ember Isten nélkül. Sokan még ma is minden örömüket csak a földön keresik. Ebben a sikertelen próbálkozásban, kilátástalanságban úgy világít Isten ígéretének reménysugara, mint ez a kis gyertya világít a sötétségben.

Egyetlen vigaszunk, eligazítónk az elhagyatottságunkban: Krisztus!

Köszönjük Jézus, hogy eljöttél, Te vagy a mi reményünk és hitünk világa. Isten a Fiát, Krisztus a szívét adta az embereknek ajándékba. Mit adunk mi embertársainknak és Neked, Istenünk? Add, Urunk, hogy tudjunk nagylelkűek lenni, amint Te is nagylelkű vagy velünk szemben!

Az édesapa vagy valamelyik nagyobb gyermek a következő imát mondja el: Ó szent Napkelet, az örök fénynek ragyogása, az igazság napja, jöjj el, világosítsd meg azokat, akik a homályban és a halál árnyékában ülnek.

APA: Most imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezésül: Egy adventi ének.

II. VASÁRNAP

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének.

Elmélkedés: Ma már két gyertyát gyújtunk meg az adventi koszorún. Az egyik fény Jézus Krisztus. Ezzel az egyik Advent, az Ószövetség várakozása lezárult. Várjuk Krisztus második eljövetelét.

Krisztus itt élt közöttünk, de újra eljön. Amíg várjuk második eljövetelét, itt hagyta nekünk Testét és Vérét, hogy rejtetten most is köztünk lehessen. Együtt működtünk-e a Tőle kapott kegyelmekkel? Súlyos kérdés! – Boldog, akit készen talál, amikor megérkezik! Ne legyünk ábrándozók, ne legyünk csodavárók. Életünkben jelen van a rossz és a jó is. Nekünk Jézus szeretetével és kegyelmével meg kell küzdenünk a kísértésekkel, a hamis dolgokkal, hogy hűségesek legyünk Krisztus Urunkhoz.!

Ima: Ó népek Királya és vágya és szegletköve, Ki az ellentéteket összeegyezteted, Jöjj el és üdvözítsd az embert, akit a földből alkottál.

APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezés: egy adventi ének.

III. VASÁRNAP

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének.

Elmélkedés. Advent 3. vasárnapján meggyújtjuk a harmadik gyertyát is. Ha egy kicsit messzebb nézünk a mi családi otthonunktól, bizony elhanyagolt gyermekeket, dacos, egymást mardosó, feldúlt családi otthonokat is láthatunk. Valamennyien gyengék vagyunk, de erősek lehetnénk imáink, szenvedésünk, munkánk felajánlásával, hogy mindannyiunk lelkében jöjjön el Jézus, az élő Isten bölcsessége és világossága. Feladatunk, hogy tanúi legyünk Isten szeretetének: jó szóval, jó példával, jó neveléssel, a rászorultak testi-lelki segítségével, a szomorkodók vigasztalásával. Nagy bizalom és kitüntetés, ha mi is segíthetünk.

Igyekezzünk valóra váltani Pál apostol ajánlását: “Örüljetek testvérek, az Úrban mindig, újra mondom, örüljetek. Ismerje meg mindenki szelídségeteket: az Úr közel van. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem mindenben terjesszétek kéréseiteket Isten elé”. (Fil 4,1-6)

Ima: Bölcsesség, ki a magasságbeli ajkáról jöttél, ki kezdettől végig mindeneket elérsz, ki erősen és szelíden mindenkit kormányzol: jöjj el és taníts meg az okosság törvényére.

APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezés: egy adventi ének

IV. VASÁRNAP

Apa: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Ének: egy adventi ének.

Elmélkedés: Ma este meggyújtjuk a 4. gyertyát is. Így várjuk Jézus Krisztust. Boldog érzés az, hogy Isten hozzánk hasonló ember lett. De nem lehet szinte és tiszta a mi karácsonyi örömünk, ha nem Istenünk jósága és emberszeretete lakik a mi szívünkben.

Krisztus világossága világítson be a lelkünkbe: nincs-e ott a bűn, a hitetlenség, a kevélység, a nagyravágyás sötétsége?

Ima: Harmatozzatok egek a magasból, és a felhők küldjék az igazat: nyíljék meg a föld és teremje a Szabadítót.

APA: Könyörögjünk! Isten, ki megváltásunk évenkénti várásával megörvendeztetsz, add meg kérünk, hogy Egyszülöttödet és Megváltónkat, mint jövendő bírót is szemlélhessük. Aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ámen.

APA: Imádkozzunk a bűnösök megtéréséért: Mi Atyánk…

Befejezés: egy adventi ének, esetleg már karácsonyi ének.

Szeretettel: Zsóri-Ments Orsolya iskolalelkész