Középfokú iskolai felvételi eljárás

A középfokú iskolai felvételi eljárással kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet alapján


HATÁRIDŐKFELADATOK
2020. szeptember 30.A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területei meghatározásának formáját.
2020. október 20.A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
2020. október 20.A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
2020. október 31.Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2021. január 23.Az általános felvételi eljárás kezdete.
2021. február 19.Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.
2021. február 23.-március 12.A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2021. március 16.A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
2021. március 22-23.A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2021. március 24.Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
2021. március 26.A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé sorrendben.
2021. április 9.A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját
2021. április 14.A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak
2021. április 23.A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2021. április 30.A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2021. május 10-21.Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2021. május 10.-augusztus 31.A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki
2021. május 21.A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2021. június 1.A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2021. június 22-24.Beiratkozás a középfokú iskolákba.

Adventi kalendárium

Kedves Látogató!

Az adventi időben ebben az online kalendáriumban minden nap újabb ablak nyitható, az ablakok mögött pedig több ismert és ismeretlen szerzőtől Pál apostol szeretethimnuszának parafrázisként megfogalmazott gondolata, hogy így érhessünk el Szenteste a forráshoz.

Szeretettel,
Zsóri-Ments Orsolya
iskolalelkész