Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Hitvallásunk

Jézus mondja:  „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok;
megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket.” (Jn 8,32)

Elköteleződünk a ránk bízott, Istentől kapott feladataink megkeresése és betöltése iránt: legyen szó a teremtett világ megismeréséről és védelméről, vagy akár emberi közösségünk kincseinek megtapasztalásáról.

Az országos beiskolázással meghirdetett osztályba jelentkezők számára kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Azok a tanulók, akik nem érzik készen magukat egy hagyományos és gyakran túlzottan teljesítmény-centrikus gimnáziumra, nálunk sikeres gimnazisták lehetnek.

Az induló gimnáziummal kiegészülő iskola nem a nevébe kiírt jelzőtől, de a krisztusi szabadság megélésétől evangélikus.

Iskolánk

Információk

Az induláskor, a 19. század utolsó évtizedében korszerű, középfokú leánynevelésre vállalkozott, rövid időn belül mintaiskola lett. Tette ezt nemzetközileg is modernnek számító pedagógiai elvek alkalmazásával. Nevelési célját „okos, művelt, dolgos” tanulók képzésében – ma úgy mondanánk – a teljes ember formálásában határozta meg. Szellemi ismeretek mellé lelki kiteljesedést és gyakorlati ismeretek elsajátítását is biztosította.
Alig két évtizedes oktatás után máris modernizálás következett, átépítés és módszertani váltás: az országban elsőként szaktantermi rendszert vezettek be.
E változás emlékeként ma is megcsodálható a magyar irodalom terme, az ékesen festett falak között az iskolatörténeti gyűjtemény kapott helyet.
Újabb néhány évtized elteltével a leánygimnáziumot mezőgazdasági technikummá szervezte át az – akkor már – állami fenntartó.
Kőszeg, a környékbeli települések és Vas megye agrárgazdálkodása számára meghatározó szakmai műhellyé vált az iskola: az állattenyésztés és a növénytermesztés szakemberei itt alapozták meg tudásukat, és sok-sok évvel a végzés után is az alma mater biztosította számukra azt a szakmai közösséget, amelyben fejlődni, kiteljesedni, segítséget kérni és adni lehetett. Egykori tanárok és tanítványok, mindannyian földdel, állatokkal törődő gazdák társakká váltak a nehéz helyzetekben és a sikerekben.

Részletek…

Az iskola neve: Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
OM azonosítója: 200005
Telephely azonosítója: 001

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Felvételi vizsga: nincs
Felvétel feltétele: az általános iskola eredményes befejezése.
Rangsorolás: A rangsorolás alapja az 5-6-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi jegyei, valamennyi tantárgyat figyelembe véve.
A gimnáziumi képzésünkre jelentkező tanulókat családjukkal együtt felvételi beszélgetésre várjuk 2021. március 3-5. között.

Tervezett Képzéseink a 2021/2022-es tanévben

Kedves Szülők és Tanulók!

A jelentkezési lap kitöltéséhez szeretnénk segítséget nyújtani az alábbi adatokkal:

  • az iskola OM azonosítója: 200005
  • neve: Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
  • a feladatellátási hely azonosítója: 001
  • a választott tanulmányi területek négy számjegyű kódja az alábbi táblázatokból választható ki.

GIMNÁZIUM

Kód

Képzési idő

Választható nyelv

0010

4 év

német/angol

TECHNIKUM

Kód

Ágazat

Szakma

Képzési idő

Választható nyelv

0020

17. MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET

Mezőgazdasági technikus

5 év

német/angol

0030

23. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

Turisztikai technikus

5 év

német/angol

0040

23. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

Vendégtéri szaktechnikus

5 év

német/angol

0050

15. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

Logisztikai technikus

5 év

német/angol

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Kód

Ágazat

Szakma

Képzési idő

Választható nyelv

0060

23. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

Szakács

3 év

német

0070

23. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

Pincér-vendégtéri szakember

3 év

német

0080

17. MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET

Gazda (Lovász)

3 év

német

0090

17. MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET

Kertész

3 év

német

A SZAKKÖZÉPISKOLA ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMA

Képzési idő

Választható nyelv

2 év

német/angol